08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenția familiilor cu venituri mici

//
Comentariu0

Vă aducem la cunoștință, conform noilor modificări la Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008,  introdusă prin Legea Republicii Moldova  nr. 280 din 29 noiembrie 2018  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-12 din 11 ianuarie 2019)  a  fost majorat venitul minim garantat pentru perioada rece a anului de la 1640.0 lei la 1998.75 lei.

Ținem să menționăm , că cererile pentru stabilirea ajutorului social și ajutor pentru perioada rece a anului împreună cu actele confirmative pot fi depuse la Direcția asistență socială și protecția familiei mun. Bălți, în cadrul Ghișeului unic al primăriei,  zilnic de la orele 8:00 pînă la  15:00, pauza de masă 12:00-13:00, pe tot parcursul anului.
La depunerea cererii fiecare beneficiar se obligă prin semnătura pe propria răspundere despre faptul că a declarat informație veridică și își asumă responsabilitatea de a informa în termen de 10 zile despre orice modificare parvenită pe parcursul perioadei în care beneficiază de ajutor social sau ajutor pentru perioada rece a anului, în caz contrar DASPF mun.Bălți este în drept de a stopa plățile.
Reieșind din cele expuse mai sus, rugăm pe toți cetățenii mun. Bălți inclusiv și cetățenii satului Elizaveta și Sadovoe, care pînă la data de 01.12.2018 au primit refuz la ajutorul pentru perioada rece a anului să se adreseze la asistentul social conform vizei de reședință.

Last updated: ianuarie 18, 2019 at 18:30 pm

Lasă un Răspuns