08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenţia conducătorilor întreprinderilor de stat – Dezvăluirea informaţiei de către întreprindere

//
Comentariu0

La data de 17 martie 2016 Parlamentul RM a aprobat Legea nr. 38 „Pentru completarea Legii cu pruvire la întreprinderea de stat din 16 iunie 1994” conform căruia Legea cu privire la întreprinderea de stat cu modificările ulterioare se completează cu capitolul V „Dezvăluirea informaţiei de către întreprindere”. Prevederile acestui capitol se aplică întreprinderilor care au obligaţia de a efectua auditul rapoartelor financiare anuale. Ce fel de informaţie se dezvăluie? Întreprinderea este obligată să publice raportul său anual pînâ în data de 30 mai a anului imediat următor anului de raportare. Raportul va conţine cel puţin:

*situaţiile financiare anuale, inclusiv retribuţiile membrilor organelor de administrare, de conducere şi de supraveghere, alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile actualilor sau foştilor membri ai acestor organe, pe categorii;

*raportul de activitate al conducerii;

*o descriere corectă şi completă a dezvoltării întreprinderii şi a performanţelor sale economico-financiare, precum şi o descriere a principalelor riscuri cu care aceasta se confruntă.

Odată cu publicarea raportului său anual, întreprinderea va publica integral şi raportul de audit.

Se consideră că raportul este făcut public dacă acesta este plasat, în format electronic, pe pagina sa web şi pe pagina autorităţii publice în administrarea căreia ea se află sau care are calitatea de fondator al întreprinderii.

Raportul rămîne disponibil publicului pe o perioadă de cel puţin 3 ani pe pagina sa web şi pe pagina autorităţii publice în administrarea căreia ea se află sau care are calitatea de fondator al întreprinderii.

«Monitorul Oficial» nr. 90-99 din 8 aprilie an. 2016.

Last updated: mai 18, 2016 at 0:33 am