08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Implementarea proiectului «Angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi»

//
Comentariu0

La data de 21 noiembrie în incinta Primăriei mun. Bălţi a avut loc masa rotundă  privind implementarea proiectului social „Entrance project extension- increase employment of a marginalsed group” («Angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi»). Reprezentanţii companiei norvegiene «Glode» au avut o întrevedere cu conducerea Primăriei, managerii asociaţiilor obşteşti, ce asigură ajutor persoanelor cu dizabilităţi, reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi cu şefii subdiviziunilor Primăriei, care au fost în deplasare în Norvegia în luna octombrie curent.

Dna Veronica Munteanu, şef Direcţie asistenţă socială şi protecţia familiei, a informat despre experienţa colegilor norvegieni la o şedinţă deschisă după sosirea din deplasare.

Conducerea municipiului atrage o atenţie deosebită implementării mai multor proiecte  ce ţin de asigurarea ajutorului persoanelor cu handicap, cu dereglări ale sănătăţii mintale, pensionarilor singuratici, problemei locuinţei sociale protejate.

Asigurarea persoanelor cu dizabilităţi cu locuri de muncă rămîne deschisă. După spusele  dnei Irina Serdiuc, Secretarul CMB, „toate tentativele pentru rezolvarea acestei probleme au fost întreprinse. Experţii din Norvegia sunt cei, care ne vor îndruma şi ne vor susţine pentru implementarea unui astfel de proiect.”

Evoluţia şi stadiul dezvoltării antreprenoriatului social în mun. Bălţi a prezentat dna Tatiana Puga, director AO „Femeile de afaceri”. «Melodia sufletului»,-aşa a numit dl Bastessen, consultantul companiei «Glode», fost viceministru al Norvegiei, prezentarea dnei Puga. Antreprenoriatul social, în rezultatul căruia au fost implementate 2 proiecte: Centrul terapiei manuale «San Tao» în mun. Bălţi şi Atelierul de producere a lumînărilor decorative în or. Sîngerei,  angajaţii cărora sunt persoane cu dizabilităţi, este o dovadă bună a integrării social-profesionale persoanelor cu handicap, în deosebi, slabvăzătorii.

În agenda de lucru – vizitarea obiectelor sociale, unde deja sunt implementate cu succes proecte sociale. Oaspeţii au vizitat Centrul de terapie manuală, Centrul ergosocial „Socium” pentru persoane cu dizabilităţi mintale, Centrul comunitar de sănătate mintală, au apreciat înalta activitate a psihologilor, lucrătorilor sociali şi personalului Centrului „Rebecca” (proiect comun cu Republica Cehă).

Specialiştii din Norvegia au manifestat un interes deosebit faţă de examinarea clădirilor propuse pentru deschiderea unui centru de instruire a persoanelor cu dizabilităţi.  Oaspeţii au apreciat starea clădirii  nefolosite a Şcolii auxiliare de tip internat şi spaţiul Centrului ajutorului social al microraionului „Dacia”.

Despre concluziile întrunirii vă vom informa suplimentar.

Last updated: decembrie 22, 2016 at 3:31 am

Lasă un Răspuns