08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

ÎM ” Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic” anunță licitațiа

//
Comentariu0

ÎMDirecţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic” anunță o licitație prin solicitarea ofertelor de preț pentru achiziționarea serviciilor de întreținere a iluminatului stradal.

Ofertele (propunerile) și documentele de calificare pentru participarea la concurs trebuie depuse pînă la ora 10, 23 ianuarie 2018, în bir. 304 ÎM „DCC CU” (str. Păcii, 38, etaj 3).

Telefoane de contact: (0231) 2-10-45; 2-64-31

ÎM «DCC CU»  mun.Bălţi, codul fiscal: 1002602005237

IBAN  MD11MO2224ASV67854937100  BC «Mobiasbanca-grupe societe generale»

Lista cu cantitaţile de lucrări/Caiet de sarcini

Last updated: ianuarie 16, 2018 at 10:10 am

Lasă un Răspuns