08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Facilități fiscale și vamale pentru persoanele cu dizabilități locomotorii

//
Comentariu0

Conform Hotărîrii Guvernului nr.474 din 20.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, persoanele cu dizabilități locomotorii severe pot solicita, în termenul și în schimbul compensațiilor specificate la art.49 din Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, beneficierea de facilități fiscale și vamale pentru un mijloc de transport pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor (reutilat în modul corespunzător).

 

Pentru a beneficia de facilitatea respectivă persoana cu dizabilități locomotorii severe adresează o cerere structurii teritoriale de asistență socială de la locul de trai – Direcția asistență socială și protecția familiei (DASPF) prin care solicită renunțarea de la următoarele tipuri de compensații:

– compensaţie pentru călătorie în transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor), care în municipiul Bălți se achită trimestrial prin intermediul oficiilor poștale municipale;

– compensaţie anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport, care se prestează în luna mai prin intermediul oficiilor poștale municipale.

După depunerea cererii de către beneficiar, DASPF în termen de pînă la 3 zile lucrătoare eliberează certificatul privind solicitarea beneficiarului de a renunța la compensații în schimbul facilităților fiscale și vamale respective.

Pentru depunerea cererii beneficiarul trebuie să prezinte:

• buletinul de identitate a beneficiarului (copia);

• certificatul de dizabilitate (copia);

• programul individual de reabilitare și incluziune socială (copia).

 

Informații la tel: (0 231) 54-684, (0 231) 63-405, (0 231) 54-681

Primăria, p. Independenței, 1, etajul 1, biroul 130/124

Administrația DASPF mun.Bălți

Last updated: iulie 1, 2016 at 16:01 pm

Lasă un Răspuns