08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Direcţia generală asistenţă socială şi protecţia familiei mun. Bălţi Vă informează că începînd cu data de 03.01.2022 pînă la 28.02.2022 se va efectua primirea actelor privind stabilirea ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2021-2022 din contul mijloacelor bugetului municipal.

//
Comentariu0

Important! Persoanele care au primit ajutor bănesc în perioada rece a anului 2020-2021, nu trebuie să depună cererea şi pachetul de acte pentru ca să poată beneficia de ajutor bănesc în perioada rece a anului 2021-2022.

DGASPF va examina repetat pachetul de acte a beneficiarilor de ajutor bănesc în perioada rece a anului 2020-2021.

Ajutorul bănesc se stabilește chiriașului principal/proprietarul/coproprietarul locuinței cu condiția că solicitantul sau membrii familiei acestuia nu sunt beneficiari de ajutor în perioada rece a anului conform Legii 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutor social.

La ajutorul bănesc au dreptul:Pachetul de acte necesar:
1.      Persoanele care au atins vîrsta standard de pensionare.

2.      Persoanele încadrate în grad de dizabilitate accentuat, fără termen.

Cu condiţia că în perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 nu sunt angajați oficial în cîmpul muncii, nu dețin patentă de întreprinzător, nu sunt fondatori/cofondatori de Întreprindere Individuală, SRL ş.a.  mărimea pensiei ale cărora la data de 01.11.2021  nu depăşeşte  3100,0  lei (nu se ia în considerație suportul financiar de stat și alte prestații sociale).

La cererea aprobată conform modelului se anexează:

1.      Declarația pe propria răspundere;

2.      Copia buletinului de identitate;

3.      Copia adeverinţei de naștere a copilului (la necesitate);

4.      Copia legitimaţiei de pensionar;

5.      Copia certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă/copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate (la necesitate);

6.      Contul personal sau se prezintă actul care confirmă dreptul de proprietate asupra bunului imobil;

7.      Copia deciziei privind instituirea tutelei/hotărîrea instanței de judecată privind instituirea tutelei asupra persoanelor supuse unei măsuri de ocrotire judiciară tutela (la necesitate);

8.      Alte acte (după necesitate).

(originalul actelor se prezintă)

3.      Persoanele încadrate în grad de dizabilitate sever (fără limita mărimii pensiei/alocaţiei).
4.      Copii încadraţi în grad de dizabilitate pînă la 18 ani (sever, accentuat, mediu) fără limita mărimii pensiei/alocaţiei.
5.      Persoanele încadrate în grad de dizabilitate din copilărie după 18 ani (sever, accentuat, mediu) fără limita mărimii alocaţiei.

Orele de primire: luni – vineri de la 08:30 – 15.00;

zile de odihnă: sîmbătă și duminică; oficiul Ghișeul Unic, Primăriа mun. Bălți;

telefon de contact 0(231) 54-681.

Last updated: decembrie 29, 2021 at 17:32 pm

Lasă un Răspuns