08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Direcția arhitectură și urbanism apelează: respectați proiectul aprobat

//
Comentariu0

Serviciul primirea și eliberarea actelor permisive în comun cu Direcția arhitectură și urbanism a Primăriei mun. Bălți realizează campania de informare a cetățenilor și agenților economici prin intermediul oficiului ”Ghișeul Unic” privind asigurarea respectării prevederilor legislației în cadrul planificării și efectuării lucrărilor de construcție.

Primăria mun. Bălți atenționează că în conformitate cu art.VI, p.10 al Legii RM nr.3/2020 pentru modificarea unor acte legislative, și anume a Legii RM nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, construcții executate în lipsa autorizației de construire sau cu încălcarea condițiilor acesteia, cît și construcții executate cu încălcarea documentației de proiect, se consideră construcții neautorizate.

Fără autorizație de construire se pot executa lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente.

Din categoria acestor lucrări fac parte:

 1. a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă nu se modifică forma acestora;
 2. b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare şi exterioare, dacă se păstrează forma şi dimensiunile golurilor;
 3. c) lucrări de finisări interioare;
 4. d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;
 5. e) înlocuiri sau reparaţii ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
 6. f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
 7. g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;
 8. h) lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infrastructurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei;
 9. i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;
 10. j) instalarea mobilierului urban;
 11. k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;
 12. l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private.

Cu referire la subiectul de obținere a actelor permisive în construcție este necesar de a se adresa din timp pînă la inițierea efectuării lucrărilor de construcție în oficiul ”Ghișeul Unic”, of. 115, intrarea principală, parter, sediul Primăriei mun. Bălți.

Informarea se efectuează la numerele de telefon: 0231-54-615, 0231-54-612, 0231-54-611, 0231-54-696.

Last updated: mai 18, 2021 at 17:55 pm

Lasă un Răspuns