08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Dezbateri publice asupra Planului Urbanistic Zonal al mun. Bălți (teritoriul cartierului 9) (actualizat)

//
Comentariu0

În atenția locuitorilor municipiului Bălți, a părților interesate și a societății civile!

În ziua de 31 mai, la ora 14:00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Bălți (bir.101) Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare organizează dezbateri publice asupra proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului mun. Bălți cuprins între str. Nicolae Iorga, str. Șalom Aleihem, str. Apelor, str. 1 Mai, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu”.

Rezultatele scontate sunt: implementarea soluțiilor urbanistice pentru dezvoltarea durabilă a unui teritoriu defavorizat din intravilanul municipiului Bălți, transparența procesului decizional în domeniul dezvoltării urbane.

Persoana responsabilă pentru procedura consultării publice –  șeful interimar al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Bălți Ivan Macovschi, tel. (0231) 54-612.

Cap. 2 p. 2.1. „Situația existentă”: „Obiectivul solicitat spre examinare e situat în zona locativă în arialul caselor de locuit colective cu 5 nivele și individuale în perimetrul străzilor: Nicolae Iorga, Vasile Alecsandri, Blănarilor, pe un teren ocupat de clădiri și construcții de producere și depozitare parțial degradate și neamenajate – proprietate privată a SA„Mioara” – fosta întreprindere de producere a blănurilor.

Teritoriile adiacente sunt:

  • Nord-Vest: spații locative, str.Blănarilor;
  • Sud-Est : spații comerciale, str. Nicolae Iorga.

Conform cercetărilor şi materialelor prezentate de beneficiar, teritoriul în cauză nu este amenajat, parțial degradat. Și, conform soluțiilor Planului Urbanistic General actualizat al mun. Bălți, în 2018 s-a propus spre reorganizare în spații locative și socio-comerciale, dar ținând cont că, PUG al mun. Bălți nu a fost aprobat până în prezent. Primăria mun. Bălți a solicitat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal în această zona. Suprafața terenului solicitat este de 8,021 ha conform planului geometric”.

Last updated: mai 30, 2022 at 9:07 am

Lasă un Răspuns