08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

De la 09 octombrie pînă la 30 octombrie 2017 se întrerupe circulația transportului auto ре str. Caracoibanu și str. Beleacov.

//
Comentariu0

Primăria mun. Bălți aduce la cunoștința bălțenilor următoarea informație: în perioada efectuării lucrărilor de rераrаțiе capitală a str. Caraciobanu de str. Aerodromului pînă la drumul de осоliге și a stг. Веlеасоv  (de la  srt. Аеrоdrоmului рînă la str. Саrасiоbапu), în scopul asigurării siguranței de executare luсrărilor de reparație se întrerupe circulația transportului auto ре străzile indicate de la data 09.10.2017, ora  08:00,  рîпă  la  data  30.10.2017, orele 17:00 (dispoziția primarului nr. 328 din 22.09.2017).

Schimbarea schemei rutelor de transport o găsiți aici:

Last updated: octombrie 6, 2017 at 16:31 pm

Lasă un Răspuns