08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cu privire la acordarea concediului dlui Renato USATÎI, primarul mun Bălți în luna ianuarie.

//
Comentariu0

Ținem să aducem la cunoștința părților interesate de concediile primarului mun. Bălți faptul că în luna ianuarie dl Renato USATÎI  a beneficiat de concediu neplătit așa cum prevede art. 120 din Codul Muncii al RM citez: ”(1) Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimţămîntul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 120 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre).”, nu de concediu de odihnă anual după cum prevede art. 115 din Codul Muncii al RM, după cum a fost publicat de către mass-media.

Astfel reieșind din cele expuse mai sus vă comunicăm că Primăria mun. Bălți nu a încălcat prevederile legislației în vigoare. Pe viitor vă rugăm să vă adresați la Direcția resurse umane pentru a obține informația veridică vis-a-vis de personal cu scopul elucidării publicării informației eronate.

Last updated: ianuarie 21, 2020 at 18:23 pm

Lasă un Răspuns