08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

CONSULTARE PUBLICĂ! Proiectul Programului Național de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare 2023-2027

//
Comentariu0

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord prezintă pentru consultare publică proiectul Programului Național de accelerare a dezvoltării municipiului Bălți în calitate de pol de dezvoltare 2023-2027. Proiectul documentului strategic se găsește, mai jos, la rubrica „Fișiere anexate”.

Programul este conceput să contribuie la accelerarea dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare, precum și să faciliteze parteneriatul dintre autoritățile publice centrale, municipale, partenerii de dezvoltare și societatea civilă, în vederea conjugării eforturilor individuale și comune de sprijinire a accelerării dezvoltării socio-economice a mun. Bălți.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova în comun cu ADR Nord, cu asistența metodologică și financiară a Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de GIZ Moldova, și cu suportul tehnic al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest din România. Programul a fost elaborat în baza unui proces exhaustiv de informare, consultare și implicare altor actori locali relevanți: Primăria și Consiliul Municipal Bălți; Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord; Instituțiile administrației publice centrale de resort; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Zona Economică Liberă „Bălți”; Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova; Centrul „CONTACT-Bălți”.

Obiecțiile, comentariile și sugestiile pe marginea documentului propus pentru consultare publică le puteți expune persoanei responsabile până în data de 23 noiembrie 2022, ora 16.00.

Persoană responsabilă: Mariana Cebotari, specialistă în planificare, ADR Nord; tel.: (231) 61980; e-mail: [email protected].

img-1.2-din-10.11.2022
Last updated: noiembrie 10, 2022 at 7:30 am

Lasă un Răspuns