08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Consolidarea relațiilor de cooperare între municipiul Bălți și orașul înfrățit Smolean (Bulgaria)

//
Comentariu0

Primăria municipiului Bălți a beneficiat de  posibilitatea participării la Expoziția Turistică Internațională„Munții Bulgariei- patru anotimpuri ale ospitalității“, care a avut loc în orașul înfrățit Smolean (Bulgaria), în perioada 19-22 octombrie anul curent, desfășurată în cadrul festivităților Zilelor or. Smolean, organizate cu prilejul a 105 ani de la eliberarea regiunii Rhodopes.

La evenimentul respectiv, municipiul Bălți a fost reprezentat cu succes de către Alla Lăteanu, specialist principal din cadrul administrației publice locale.

În cadrul lucrărilor Expoziției turistice, au fost stabilite contacte cu o serie de reprezentanți ai administrațiilor publice locale din Bulgaria, Republica Turcia, Republica Estonia și Republica Lituania, etc.

Colegii din orașul înfrățit Smolean au organizat un program cultural-artistic divers pentru oaspeții de onoare în scopul familiarizării cu pierlele turistice ale regiunii bulgare Rhodopes.

Administrația publică locală a municipiului Bălți mizează pe consolidarea cooperării cu municpalitatea orașului înfrățit Smolean, atît în atragerea investițiilor, în cadrul participării la programele transnaționale, eligibile pentru ambele autorități, cît și în vederea dezvoltării sferelor vitale unui trai decent al locuitorilor ambelor orașe precum: economia, gospodăria comunală, cultura și educația.

Pentru informare: Cooperarea cu orașul Smolean (Bulgaria) și municipiul Bălți (Republica Moldova) a fost lansată la data de 20 septembrie a anului 1996, datorită semnării Convenției Internaționale prinvind colaborarea dintre obștea Smolean (Bulgaria) și municipiul Bălți (Moldova), în orașul Smolean.

Last updated: octombrie 30, 2017 at 12:00 pm

Lasă un Răspuns