08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Concursul ”Bursa Municipală-2017”

//
Comentariu0

În conformitate cu prevederile ”Regulamentului cu privire la acordarea bursei municipale„ aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Bălți, Secția Tineret și Sport din cadrul Direcția Învățămînt, Tineret și Sport mun.Bălţi anunţă  concursul ”Bursa Municipală-2017”.

În conformitate cu pct.4 al Regulamentului, la concursul pentru obţinerea bursei municipale pot participa tinerii în vârsta de 16-29 de ani, (cu excepţia candidaţilor pentru obţinerea bursei municipale cu performanţe în sport şi cultură) cu rezultate deosebite în diferite domenii:

  • elevii liceelor teoretice (cl. X-XII), studenţii şcolilor profesionale, colegiilor şi instituţiilor de învăţământ superior, care îşi fac studiile la secţia de zi cu reuşita academică de la 9,00 puncte pentru anul precedent (cu excepţia candidaţilor pentru obţinerea bursei municipale cu performanţe în sport şi cultură) şi performanţe deosebite în diferite domenii ale ştiinţei, învăţământului, artei, tehnicii, literaturii sau care participă activ în viaţa socială a municipiului şi republicii;
  • candidaţiii pentru obţinerea bursei municipale cu performanţe în sport şi cultură pot fi persoane în vârsta de 7-29 ani.

Dreptul de a participa la concurs pentru bursa municipală îl au candidații propuși de consiliile administrative ale instituțiilor, în cadrul cărora își fac studiile.

În conformitate cu pct.2, capitolul II al Regulamentului, candidaţii pentru obținerea bursei municipale depun dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

  • decizia Consiliului de administraţie al instituţiei;
  • copiile actelor care confirm rezultatele obţinute (foaia matricolă pentru anul precedent de studii, diplomele ş.a.);
  • scrisoarea de referinţă, semnată de doi membri ai Consiliului de administraţie sau managerul instituţiei de învăţământ, cu ştampila instituţiei;
  • curriculum vitae / rezumat;
  • copiile actelor de certificare pentru persoanele cu dizabilităţi, din familii socialmente vulnerabile, orfani, tutelaţi, din familii cu venitul mic.

Candidaţii de la Secţiile Tineret şi Sport şi Cultură depun următoarele acte:

  • decizia Consiliului de administraţie al Secţiei Tineret şi Sport/ Secţiei Cultură;
  • copiile actelor care confirm rezultatele obţinute (diplome, premii);
  • scrisoarea de referinţă, semnată de membrii Consiliului de administraţie sau managerul instituţiei, cu ştampila instituţiei.

Candidații pentru obținerea bursei municipale sus nominalizată urmează să depună dosarul de concurs la Direcția Învățămînt, Tineret și Sport mun.Bălţi, persoana de contact responsabilă de oferirea informației suplimentare și primirea actelor – dna Svetlana Carabulea, specialist principal DÎTS, bir.425, tel.0231-21340

         Data limită de depunere a dosarului este 15.10.2016,  ora 17:00.

Last updated: octombrie 4, 2016 at 10:30 am

Lasă un Răspuns