08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Concurs lucrări şi responsabil tehnic „Lucrări civile la grădinița-creșă nr. 3” din mun. Bălți.

//
Comentariu0

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR
și
CONCURS PENTRU SELECTAREA RESPONSABILULUI TEHNIC

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernului României în anul 2016 pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova.

O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectului „Lucrări civile la grădinița-creșă  nr. 3” din mun. Bălți.

Subproiectul va fi implementat cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM).

Beneficiarul – Primăria mun. Bălți, anunță despre lansarea procedurilor de achiziție și invită:

  1. Companiile de construcție interesate să depună oferte pentru executarea lucrărilor civile prevăzute de subproiect.

Documentele de licitație pot fi procurate contra sumei de 300 lei de la Direcția Învățămînt, Tineret și Sport mun. Bălți (mun. Bălți, str. Independenței, nr. 1, etajul 4, biroul 415) sau FISM după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cod IBAN: MD40MO2271ASV11088727100, B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., codul băncii: MOBBMD22, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: pentru documentele de licitație, mun. Bălți.

  1. Responsabilii tehnici atestați să depună dosarul de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic, care va supravegea lucrările de construcţie prevăzute de subproiect.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 1. Cererea de participare; 2. Curriculum Vitae actualizat; 3. Lista lucrărilor civile supravegheate; 4. Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimaţia (copii);  5. Certificatul de înregistrare a întreprinderii prin intermediul căreia se va semna contractul de prestare a serviciilor. Candidatul trebuie să fie înregistrat sub o formă organizatorico-juridică sau să dispuna de contract cu o persoană juridică, condiție necesară pentru achitarea serviciilor (ex. Î.I., S.R.L.).

Plicurile cu oferte pentru lucrările civile se depun pînă pe data de 29 mai 2017, ora 11.00, cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la licitație pe adresa: Direcția Învățămînt, Tineret și Sport mun. Bălți (mun. Bălți, str. Independenței, nr. 1, etajul 4, biroul 415).

Dosarele de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic se depun pînă pe data de 29 mai 2017, ora 11.00 pe adresa: Direcția Învățămînt, Tineret și Sport mun. Bălți (mun. Bălți, str. Independenței, nr. 1, etajul 4, biroul 415).

Persoana de contact: Mihail Vlasenco, șef-adjunct al Direcției Învățămînt, Tineret și Sport  mun. Bălți, tel.: 023154671; 069229053.

Îndrumarul privind desfăşurarea licitaţiei de achiziţie a Contractorului poate fi găsit aici.

Sursa: dits-balti.md

Last updated: iunie 30, 2017 at 17:31 pm

Lasă un Răspuns