08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Comunicat informativ privind licitația “cu strigare”

//
Comentariu0

Primăria mun.Bălţi, “RILICI-COMPANI” SRL vă informează.

Pe data de 17 ianuarie 2019 la ora 10.00, în incinta Primăriei mun.Bălţi, p.Independenţei 1, încăperea №311, la licitația “cu strigare”, se vând:

bunurile municipale (achitarea preţului lotului se efectuează în termen de 20 zile):  Lotul IP-17/38-Complex de clădiri şi edificii cu teren aferent, mun.Bălţi, str. B.Glavan 1, suprafața la sol – 5945,50 m2, utilă – 5515,96 m2, teren aferent -1,8684 ha, gard, pavaj. Preţul iniţial – 5 300 000 lei;

Lotul 0359363-Automobil VAZ2111, BL CJ 015, anul 2002. Preţul iniţial – 7 000 lei (achitarea preţului lotului se efectuează în termen de 7 zile);

dreptul pentru încheierea contractului de arendă pentru terenurile de pământ  (În decurs de 15 zile după semnarea procesului-verbal cu privire la rezultatele vânzării la licitaţia „cu strigare” cumpărătorul  achită costul dreptului de arendă procurat şi achită în avans arenda pentru cel puţin 3 luni),   loturile:

  • L18/02-Teren pentru construcția obiectului comercial/prestări servicii de tip provizoriu, mun.Bălți, str.N.Iorga (regiunea ”Metro”), nr. cadastral 0300301358, S – 560 m2, termenul de arendă 5 ani, prețul inițial – 60 000 lei;
  • L18/03– Teren pentru organizarea căilor de acces cu amenajarea teritoriului, mun.Bălți, str.N.Iorga (regiunea ”Metro”), nr. cadastral 0300301358, S – 1817 m2, termenul de arendă 5 ani, prețul inițial – 50 000 lei;

Pentru participare la licitaŢie e necesar de prezentat: cerere, documentul de identitate (pentru persoană juridică – copia extrasului din registrul comercial de stat, procură pentru efectuarea tranzacţiei), documentul de plată care confirmă vărsarea acontului; să achite taxa de participare la licitaţie – pentru persoane fizice – 600 lei, pentru persoane juridice – 1200 lei.

Cererile se depun: mun.Bălţi, str.Independenţei, 33, of.312.

Acontul – 10% din preţul iniţial al lotului şi taxa de participare se transferă:

IBAN-MD60AG000002251211026978 în BC “MoldovaAgroindbanc” S.A., SRL “Rilici-Compani, c/f 1004602001772.

Primirea cererilor se termină  la ora 10.00 pe data de 16.01.2019.

Familiarizarea cu bunurile se efectuează zilnic la locul amplasării bunurilor.

Primăria tel. 0231-54633, 0231-54629. Informaţii privind licitaţia 0231-63404.

Last updated: ianuarie 14, 2019 at 12:45 pm

Lasă un Răspuns