08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a demarat procedura de achitare primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul 2024

//
Comentariu0

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că anul 2024 în sistemul de asigurare medicală din Republica Moldova a fost desemnat „Anul pacientului asigurat”. Această inițiativă are scopul de a orienta în mod preponderent activitatea CNAM spre garantarea drepturilor și intereselor fiecărui pacient asigurat și ale familiei sale.

În acest context Agenţia teritorială Nord a demarat procedura de achitare primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul 2024, care conform Legii fondurilor nr. 420 din 22.12.2023 constituie 12636 lei.

Până la 31 martie 2024 pentru peroanele fizice prevăzute în anexa nr. 2 din Legea 1593 din 26.12.2002, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală se stabilește în cuantum de:

 • 2028 lei beneficiază următoarele categorii de plătitori:
 • Fondatorii de întreprinderi individuale, Gospodării țărănești;
 • Persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
 • Titularii de patentă de întreprinzător;
 • Persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură,
 • Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sânt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sânt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).
 • Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sânt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
 • 1622 lei beneficiază:
 • Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor.
 • 1014 lei beneficiază:
 • Proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract;
 • 4056 lei beneficiază:
 • Mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege.
 • Persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995.

Modificările parvenite în anul 2023 referitor la persoanele cu vârsta pensionară și persoanele cu gradul de dezabilitate, care concomitent sunt fondatorii II /GȚ sau persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente achită prima AOAM pentru anul 2024.

Prima de asigurare poate fi achitată la orice oficiu postal, bănci comerciale, cu card bancar, internet banking sau terminale de plată

Persoanele fizice care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă până 31.03.2024 obțin statutul de persoana asigurată în anul 2024 de la data achitării primei de asigurare până la data de 31 ianuarie 2025.

„Anul pacientului asigurat” reprezintă un angajament ferm al CNAM de a îmbunătăți accesul la serviciile medicale și calitatea acestora, respectarea drepturilor beneficiarilor și crearea unei platforme de sănătate mai echitabile pentru fiecare cetățean asigurat și familia acestuia.

doc-3.1-din-22.01.2024
Last updated: ianuarie 22, 2024 at 18:34 pm

Lasă un Răspuns