08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Comisia pentru transmiterea în locaţiune a bunurilor municipale

//
Comentariu0

Preşedintele comisiei:  Renato Usatîi- primarul municipiului Bălţi

Vicepreşedintele comisiei: Nicolai Grigorișin– viceprimarul

Secretarul comisiei: Irina Focșa – specialist principal DPM şi RF a primăriei

Membrii comisiei:

  • Nicolai Cornieț – preşedintele comisiei consultative de specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului;
  • Galina Zincovschi – şef DPM şi RF a primăriei;
  • Vitalie Balan– şef direcţie juridică a primăriei;
  • Janna Zaslavscaia – şef direcţie evidenţă contabilă a primăriei;
  • Vera Caraulan – şef secţie cultură a primăriei;
  • Olga Iurcenco – şef adjunct DÎTS a primăriei;
  • Pavel Oborocean – specialist principal DGFE a primăriei;
  • Tatiana Parascan – director ÎM «GLC».

Baza: Dispoziția primarului nr. 291 din 19.11.2019.

Dispoziția primarului nr. 215 din 30.04.2013 cu schimbări și modificări.

Decizia CMB nr. 14/28 din 22.12.2016 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 6/66 din 25.09.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale”, cu modificările şi completările ulterioare” pdf

Regulament cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale doc

Last updated: noiembrie 21, 2019 at 14:04 pm