08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Comisia pentru transmiterea în locaţiune a bunurilor municipale

//
Comentariu0

Preşedintele comisiei: primarul municipiului Bălţi.

Vicepreşedintele comisiei: viceprimarul municipiului Bălţi, responsabil de administrarea proprietății municipale, relații funciare, arhitectură și construcții, gospodărie comunală;

Secretarul comisiei:  specialist principal DPM şi RF a primăriei din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei;
Membrii comisiei

  • preşedintele comisiei consultative de specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului;
  • şeful Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei;
  • şeful Direcției proprietății municipale și relații funciare din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei;
  • şeful Direcţiei evidenţă contabilă a primăriei;
  • şeful Direcţiei juridice a primăriei;
  • şeful Direcţiei Cultură a primăriei;
  • şeful-adjunct al Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei;
  • şeful-adjunct al Direcției Generale Financiar-Economice a primăriei;
  • administratorul ÎM “Gospodăria Locativ-Comunală”.

Baza:

Dispoziția primarului nr. 151 din 24.05.2022 „Cu privire la aprobarea componenţei comisiilor Permanente privind administrarea proprietăţii municipiului, din domeniul public şi privat” pdf

Dispoziția primarului nr. 291 din 19.11.2019.

Dispoziția primarului nr. 215 din 30.04.2013 cu schimbări și modificări.

Decizia CMB nr. 14/28 din 22.12.2016 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 6/66 din 25.09.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale”, cu modificările şi completările ulterioare” pdf

Regulament cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale doc

Last updated: iunie 3, 2022 at 9:47 am