08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Centrul de găzduire şi adaptare socială a persoanelor fără adăpost „Reîntoarcere”

//
Comentariu0

Adresa: mun.Bălţi, str.Kiev, 17

Tel./fax.: 0231 4 23 07

E-mail: [email protected]

Administrator: Veronica Gorea

Scopul Centrului este de a oferi servicii de plasament şi asistenţă  boschetarilor în vederea socializării şi  integrării lor în comunitate.

Obiectivele Centrului sunt:

 • asigurarea necesităţilor de bază a beneficiarilor (de adăpost, medicale, igienă, nutriţionale);
 • organizarea activităţilor de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă (DVI) şi competenţilor sociale;
 • medierea şi asistarea procesului de integrare socială.

2
Beneficiari ai Centrului sunt persoanele adulte care la momentul adresării sunt fără loc de trai, dintre care fac parte:

 • vagabonzi, care şi-au pierdut locul de trai;
 • persoane fără un loc de muncă, sau care au pierdut locul de muncă şi care nu au o sursă de venit;
 • persoane fără adăpost;
 • persoane cu problemă de sănătate, legate în special de viciile sociale;
 • persoanele care au întrerupt relaţia cu lumea interlopă şi se integrează în societate;
 • persoane, tineri absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale;
 • persoane eliberate din locurile de detenţie.
 • migranţi în dificultate.Centrul acordă următoarele servicii:
   • Înregistrarea şi evaluarea iniţială a persoanelor boschetare.
   • Oformarea vizei de reşedinţă temporară la Centru sau la locul de trai.
   • Efectuarea prelucrării sanitare (duş, dezinfecţia, dezinfectarea hainelor şi spălarea lor în camera de dezinfecţie).

  3

  • Oferirea temporară a unui loc-pat, set de albituri şi obiecte de igienă personală.
  • Acordarea serviciilor de cantină (dejun şi cină).
  • Acordarea asistenţei medicale primare şi organizarea referirii boschetarului  către instituţiile medicale pentru a primi controlul fliurografic, analiza la HIV, investigaţi de laborator şi altele.
  • Acordarea asistenţei în perfectarea buletinului de identitate. Reprezentarea beneficiarului în diferite instanţe.
  • Acordarea asistenţei în perfectarea plăţilor sociale, poliţei medicale, conform legislaţiei în vigoare, precum şi pentru plasarea în centrele sociale specializate.
  • Organizarea activităţilor de restabilire  a deprinderilor de autoservire personală şi socială.
  • Acordarea sprijinului pentru  angajarea în cîmpul muncii.
  • Conlucrarea cu AOFM în scopul asimilării de către beneficiari a unei profesii, în dependenţă de cerinţele  pieţii de  muncă şi la reprofesionalizare.
  • Consiliere psihologică şi juridică (drepturile şi obligaţiunile).
  • Asigurarea persoanelor boschetare cu articole protetico-ortopedice şi alte articole specializate pentru satisfacerea necesităţilor speciale.
  • Referirea la servicii sociale integrate de asistenţă socială, care funcţionează la nivel de municipiu, în dependenţă de necesităţile beneficiarului.
  • Monitorizarea situaţiei beneficiarului după integrarea în societate pe parcursul a şase luni.
  • Sensibilizarea comunităţii faţă de problemele persoanelor boschetare.
Last updated: iunie 4, 2019 at 9:45 am

Lasă un Răspuns