08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Centrul Comunitar pentru Oamenii în Etate „Respirația a doua” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de contabil.

//
Comentariu0

Expediați CV-ul Dvs pe adresa: e-mail:[email protected]

sau pe str. Sevcenco 23, MD-3100 Bălți.
Tel.: (0 231) 3-18-76.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs – 15 iunie 2017.

Сontabil

Obligațiile de bază includ:

 • să ducă evidenţa mijloacelor băneşti care intră pe contul Centrului, bunurilor materiale, a mijloacelor fixe şi să reflecte în evidenţa contabilă operaţiile cu aceste bunuri;
 • să calculeze corect şi să transfere în termenii prevăzuţi de legislaţia în vigoare toate plăţile obligatorii cerute de legislaţie, plăţile în baza contractelor şi salariile angajaţilor;
 • planificarea și implementarea controlului bugetar și contabil;
 • pregătirea declarațiilor asupra impozitului pe venit;
 • acordarea consultațiilor în domeniul fiscal și stabilirea previziunilor privind beneficiile și bugetul;
 • controlul dărilor de seamă și a documentelor contabile;
 • pregătirea și prezentarea rapoartelor financiare conducerii unității, altor organe ierarhic superioare.

Studii: În domeniu.

Experienţa de muncă: 1 ani în domenii adiacente / relevante.

Limbi cunoscute: Româna, rusa.

Cunoştinţe şi abilităţi:

 • Cunoașterea actelor normative și a legislației în domeniul bugetar;
 • Cunoașterea evidenței contabilă în strictă conformitate cu toate normele care reglementează domeniul contabilității;
 • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbii ruse la nivel mediu
 • Cunoştinţe ample privind necesităţile locale şi noile realizări în domeniu,
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet; 1C
 • Abilităţi foarte bune de comunicare interpersonală;
 • Tact şi toleranţă a opiniilor;
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Cunoașterea principiului de confidenţialitate.

Condiţiile de muncă:

– Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi.

Last updated: iunie 6, 2017 at 18:04 pm

Lasă un Răspuns