08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Cele mai importante chestiuni discutate la ședința a XVI-a ordinară a Consiliului municipal Bălți

//
Comentariu0

În data de 21 decembrie 2020 s-a desfășurat ședința a XVI-a ordinară a Сonsiliului municipal Bălți. La ședință au fost prezenți 30 de consilieri, conducerea Primăriei municipiului Bălți, șefii subdiviziunilor, administatorii întreprinderilor municipale și reprezentanții mass mediei. Conform dispoziției primarului municipiului Bălți nr. 263 din 15.12.2020, pe ordinea de zi au fost incluse 85 de chestiuni, 8 chestiuni suplimentare au fost propuse, pentru în cadrul ședinței, de către președintele acesteia – Boris Marcoci.

Printre cele mai importante chestiuni aprobate s-au plasat următoarele:

 • Aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile municipale în care Consiliul municipal Bălți exercită funcția de fondator;
 • Aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru sezonul rece a anului 2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populației din contul mijloacelor bugetului municipal;
 • Modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/14 din 30.07.2020 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului public de alimentare cu apă””;
 • Modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 4/9 din 25.07.2019 „Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți” „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Bălți””;
 • Numirea dnei Vlos Svetlana în funcția de administrator al ÎM „Hotelul „Bălți””;
 • Numirea dnei Novicova Svetlana în funcția de administrator al ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”;
 • Numirea dlui Hmarnîi Iurii în funcția de administrator al ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”;
 • Numirea dlui Vlas Iurii în funcția de administrator al ÎM „Asociația piețelor din Bălți”;
 • Numirea dlui Osoianu Ivan în funcția de administrator al ÎM „Aprovizionare”;
 • Numirea dnei Bragari Larisa în funcția de administrator al ÎM „Direcția construcții capitale comanditar unic mun. Bălți”;
 • Numirea dnei Chiaburu Tatiana în funcția de administrator al ÎM „Gospodăria locativ – comunală Bălți”;
 • Inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul local intersectorial de cooperare privind identificarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor cu deficiențe de auz și a familiilor lor din mun. Bălți”.

Primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, a informat, în ședință, că administratorii întreprinderilor municipale sunt numiți în funcție doar pentru o perioadă de trei ani.

La fel, la ședința CMB a fost aprobat Mecanismul de acordare a ajutorului bănesc pentru sezonul rece a anului 2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populației din contul mijloacelor bugetului municipal. Acest mecanism reglementează modalitatea de stabilire și acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal. Compensaţia nominativă în sezonul de încălzire 2020-2021 se stabileşte în mărime de 2500 lei, a câte 500 lei lunar.

Last updated: decembrie 22, 2020 at 17:18 pm

Lasă un Răspuns