08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Către data de 1 aprilie, primarului de Bălți i se va prezenta un aviz cu privire la mecanismul de transfer a unui serviciu comunal către SA „CET-Nord”

//
Comentariu0

În data de 15 martie 2021, a fost semnată dispoziția primarului nr. 44, prin care a fost constituit grupul de lucru pentru verificarea mecanismului eventual de transmitere a serviciului comunal „deservirea tehnică și reparația echipamentelor tehnice din interiorul blocului a sistemului de alimentare centralizată cu căldură” către SA „CET-Nord” și de tramsmitere cu titlu gratuit a ÎM „Termogaz-Bălți” în proprietatea statului. Grupul de lucru a inclus șefii subdiviziunilor structurale a Primăriei municipiului Bălți, specialiștii principali, conducerea întreprinderii de aprovizionare cu energie termică. Președintele grupului de lucru – viceprimarul de Bălți Nicolai Grigorișin.

Către data de 1 aprilie, membrii grupului de lucru trebuie să prezinte primarului un aviz cu privire la mecanismul de transfer a serviciului comunal.

Dispoziția a fost emisă pentru a exclude vreun intermediar între furnizorul de energie termică și utilizatorul final, precum și pentru a îmbunătăți calitatea serviciului furnizat „deservirea tehnică și reparația echipamentelor tehnice din interiorul blocului a sistemului de alimentare centralizată cu căldură”.

Last updated: martie 19, 2021 at 18:09 pm

Lasă un Răspuns