08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Blocuri locative, obiecte comerciale și un nou monument. Prima ședință a Consiliului urbanistic din anul 2021

//
Comentariu0

În data de 09 februarie 2021 s-a desfășurat ședința Consiliului urbanistic al municipiului Bălți, la care au luat parte 10 (din 13) membri ai consiliului, raportori și investitori ai proiectelor, consilieri municipali și reprezentanți ai societății civile.

Pe ordinea de zi au fost incluse 8 chestiuni, dintre care, 2 au fost excluse de pe ordinea de zi (chestiunile nr. 3 și 4), iar alta a fost adăugată pe agenda consiliului (chestiunea cu nr. 9). Ca urmare, ordinea de zi a fost votată unanim de către membrii consiliului.

Prima chestiune de pe ordinea de zi (Inițiator: SRL „RADCHIR-GRUP”; Raportor: Postolachi Valeriu), cu privire la construcția blocului locativ multietajat de pe str. Lesecico, a fost aprobată unanim de către membrii consiliului, cu următoarele propuneri: să fie înălțate nu mai mult de 9 etaje, în locul celor 7 preconizate în proiect, cu 2 scări, 56 de apartamente, 40 de locuri de parcare.

A doua chestiune de pe ordinea de zi (Inițiator: SRL „CENTRUL COMERCIAL COȘEVOI și Ko”; Raportor: Molceanov Serghei) cu privire la construcția blocului locativ multietajat de pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/2, a fost respinsă de către membrii consiliului, întrucât obiectul nu corespunde locului amplasării. Clădirea de 10 etaje, concepția căreia a fost înalt apreciată de către Consiliul urbanistic, se poate regăsi perfect la intrarea în municipiul Bălți, din partea raionului Rîșcani.

Chestiunea nr. 5 (Inițiator: Lucaș Olesea; Raportor: Cecan Gheorghe), cu privire la reconstrucția magazinelor de mobilă de pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 2, 2/1, 2/3, 2/4, a fost aprobată unanim.

Chestiunea nr. 6 (Inițiator și raportor: Condrea Vitali), cu privire la construcția unui obiect comercial pe str. Independenței, 13, a fost unanim acceptată, doar cu condiția de a fi revizuită fațada obiectului ce se va construi (și a obiectelor existente) în corespundere cu arhitectura istorică a clădirii istorice alăturate.

Ce ține de chestiunea a șaptea (Inițiator: Asociația Grănicerilor din Republica Moldova; Raportor: Hanganu Iuri, arhitect), cu privire la Opera comemorativă de război consacrată Grănicerilor de Toate Generațiile, pe str. Calea Ieșilor, 26/A, a fost aprobată unanim de către consiliu, doar concepția operei comemorative, fără stabilirea amplasării acesteia. În acest sens, edilul de Bălți va avea o întrevedere cu reprezentanții Asociației Grănicerilor din Republica Moldova, pentru a stabili locul cel mai potrivit pentru amplasarea monumentului (Parcul Victoriei, în curs de renovare sau, totuși, lângă parc, str. Calea Ieșilor, 26/A).

Chestiunea nr. 8 (Inițiator: SA „BASARABIA-NORD”; Raportor: Prisacari Irina, reprezentantul investitorului), cu privire la examinarea unor dispozitive publicitare de tip nou pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt, str. Iuri Gagarin, str. Decebal, a fost unanim respinsă de către membrii consiliului urbanistic, întrucât, anterior la ședința Consiliului municipal Bălți, din data de 30.07.2020 prin decizia 7/13 a fost aprobat „Regulamentul publicității exterioare în mun. Bălți, în redacție nouă”, prin care panourile publicitare trebuie să corespundă unor anumite condiții de amplasare, și nu numai.

Chestiunea suplimentară nr. 9 (Raportor: Postolachi Valeriu), cu privire la revitalizarea obiectelor comerciale provizorii de pe str. Alexandru cel Bun (de la str. Decebal până la str. Conev), a fost unanim acceptată de către consiliu, prin crearea unei fațade unice pentru toți agenții economici și alte schimbări majore.

Reamintim că, în data de 10 februarie 2021, în incinta sălii mari a Palatului municipal de cultură (str. F. Dostoievski, 24) vor avea loc dezbaterile publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General”.

Atenție! Accesul persoanelor în spații închise se permite doar cu mască de protecție și cu respectarea distanței fizice de minim 1 metru.

 

Last updated: februarie 10, 2021 at 17:33 pm

Lasă un Răspuns