08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Au fost prezentate principalele domenii de implementare a Programului municipal de adaptare la schimbările climatice

//
Comentariu0

Pe 11 aprilie 2024, la Primăria Bălți au avut loc dezbateri publice asupra proiectului Programului municipal de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030.

La consultările publice au participat reprezentanții administrației publice locale, întreprinderilor municipale, serviciilor desconcentrate, întreprinderilor și instituțiilor din teritoriu, activiști civici și diverse părți interesate.

Discuțiile au fost bazate pe prezentarea domeniilor de implementare a Programului municipal de adaptare la schimbările climatice:

  1. EFICIENȚA ENERGETICĂ (îmbunătățirea durabilității infrastructurii de transport și de distribuție a energiei electrice la fenomenele climatice de risc; modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice pe orizontală în blocurile rezidențiale; investiții în eficiență energetică a clădirilor publice; investiții în modernizarea și eficientizarea sistemului public de iluminat stradal; investiții în modernizarea și eficientizarea sistemului de aprovizionare cu energia electrică ÎM Regia „Apă-canal-Bălți”)
  2. SĂNĂTATE (crearea unui mecanism eficient pentru gestionarea situațiilor apărute în domeniul medicinii ca rezultat al schimbărilor climatice; asigurarea informării populației cu privire la riscurile pentru sănătate cauzate de schimbările climatice; consolidarea sistemului de prevenire, control și tratare a bolilor infecțioase, cardiovasculare, chirurgicale, etc. ca urmare a schimbărilor climatice)
  3. TRANSPORTURI ȘI    INFRASTRUCTURA DRUMURILOR (îmbunătățirea protecției împotriva inundațiilor și modernizarea sistemelor de scurgere pentru drumuri; modernizarea atelierului tehnic/ de reparații parcului de troleibuze; dezvoltarea rețelei de rute de transport cu troleibuz în zonele în care nu există transport public electric)
  4. RESURSE DE  APĂ (protejarea bazinului hidrologic subteran de utilizare neautorizată a apei subterane și poluarea bazinului subteran; îmbunătățirea deservirii consumatorilor de apă din diferite surse de apă; îmbunătățirea calității serviciului și diminuarea pierderilor de apă prin scurgeri (rupturi, fisuri, frânturi) și branșări neautorizate; diminuarea consumului apei potabile pentru necesități tehnologice; modernizarea și extinderea rețelelor de canalizare prin implementarea soluții eficiente de colectare și tratare a apei uzate)
  5. AERUL ATMOSFERIC (implementarea unui sistem de monitorizare a factorilor de mediu la nivel urban; identificarea și monitorizarea principalelor surse de poluare (senzori de management trafic, senzori de mediu, stații meteo))
  6. DEȘEURI (protejarea locurilor de colectare a deșeurilor de influența razelor solare directe; promovarea campaniilor educaționale în rândul populației privind utilizarea corectă a locurilor special amenajate pentru deșeuri; introducerea sistemului de colectare separată a deșeurilor în mun. Bălți)
  7. EDUCAȚIE (modernizarea instituțiilor educaționale din punct de vedere eficienței energetice; promovarea programelor educaționale  privind riscurile schimbărilor climatice)
  8. GESTIONAREA DEZASTRELOR (instruirea populaţiei, agenţilor economici şi organelor de conducere; procurarea tehnicii speciale și utilajului necesar pentru reacționarea operativă la fenomenele climaterice extreme și lichidarea consecințelor acestora)
  9. SPAȚII VERZI (efectuarea lucrărilor de amenajare a zonelor riverane a râurilor și lacurilor/iazurilor, precum și curățirea fâșiilor de resturi și gunoi; desfășurarea lucrărilor de plantare a spațiilor verzi pentru înlocuirea celor demolate pe teritoriul municipiului (pomi uscați, arbori afectați de dăunători); curățirea fâșiei forestiere de buruieni, frunze, gunoi și depozite de deșeuri neautorizate pentru a atenua efectele schimbărilor climatice; organizarea și desfășurarea campaniei de informare privind impactul schimbărilor climatice asupra mediului urban (pliante informative)
Last updated: aprilie 12, 2024 at 17:23 pm

Lasă un Răspuns