08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Membrii

Consiliul urbanistic // Arhitectura

Componenţa Consiliului urbanistic al municipiului Bălţi

 1. Grigorișin Nicolai – Primarul mun. Bălți, președintele Consiliului Urbanistic
 2. Macovschi Ivan  – șef Direcție arhitectură și urbanism, arhitect-șef al municipiului, locțiitorul președintelui Consiliului Urbanistic
 3. Leadric Iana – șef  adjunct Direcție arhitectură și urbanism, secretarul Consiliului Urbanistic
 4. Dubițkaia Tatiana – viceprimarul mun. Bălți
 5. Șmulschii Ghenadie – viceprimarul mun. Bălți
 6. Zincovscaia Galina – șef Direcție proprietatea municipală și relații funciare
 7. Reprezentantul Centrului de sănătate publică Bălți
 8. Reprezentantul Agenției de mediu „Nord”
 9. Reprezentantul Direcției pentru supraveghere tehnică „Nord”
 10. Cornieț Nicolai – consilierul Consiliului municipal Bălți, președintele comisiei consultative de specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului
 11. Andriuța Semion – arhitect ÎI „Interproiect – Comerț-Andriuța”
 12. Postolachi Valerii – arhitect SRL „Geo-Cad-Proiect”
 13. Cecan Anatolii – arhitect ÎI „Cecan A.F.”
 14. Grițunic Boris – arhitect INCP „Urbanproiect”, filiala „Nord”
 15. Carpov Ion – arhitect SRL „Axis Mundi”
 16. Telipiz Gheorghe – arhitect SRL „ARD”
 17. Calujac Maxim – arhitect SRL „Calujac Architecture”
 18. Guneavîi Roman – consultant de dezvoltare SRL „BPS Capital”
 19. Munteanu Alexandru – reprezentantul AO „Centrul de Urbanism”

Acte normative:

Decizia CMB nr. 5/4 din 20.04.2022 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/10 din 02.04.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea Consiliului Urbanistic al municipiului Bălţi”” pdf

Decizia CMB nr. 10/19 din 23.12.2019 „ Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/10 din 02.04.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea Consiliului urbanistic al municipiului Bălţi”.

Decizia CMB nr 2/10 din 02.04.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea Consiliului urbanistic al municipiului Bălţi”.

Last updated: mai 12, 2022 at 16:07 pm