08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Anunț privind organizarea consultărilor publice privind aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” în redacție nouă””

//
Comentariu0

Primăria municipiului Bălți informează despre organizarea consultării publice, prin metoda dezbaterilor publice, pe marginea proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” în redacție nouă””.

Proiectul a fost elaborat în legătură cu necesitatea:

  • modificării și adaptării temeiurilor, pentru conferirea unei persoane titlul de Cetățean de onoare, la realitățile moderne bazate pe necesitățile societății;
  • stabilirii numărului de titluri care pot fi atribuite pe parcursul a unui an;
  • reglementării prevederilor referitor la eternizarea memoriei Cetățeanului de onoare al municipiului Bălți;
  • reglementării prevederilor referitor la conferirea titlului de Cetățean de onoare post-mortem;
  • optimizării procesului și sporirii operativității adoptării deciziilor de conferire a titlului de Cetățean de onoare, prin reducerea numărului de proceduri reglementate de Regulament de la trei (funcționarea comisiei, consultările publice și aprobarea deciziilor de către Consiliul mun. Bălți) până la două (consultări publice și aprobarea deciziilor Consiliului mun. Bălți), precum și asigurarea coerenței acțiunilor în desfășurarea acestora;
  • asigurării reglementării clare a procedurii de depunere a demersurilor privind conferirea titlurilor de Cetățeni de onoare pentru astfel de inițiatori cum ar fi colectivele întreprinderilor, asociațiile obștești și grupurile de cetățeni;
  • aducerii în concordanță a aspectului exterior al legitimațiilor, diplomelor cu tehnologiile moderne de confecționare a produselor poligrafice, elaborării Cărții Cetățenilor de onoare etc.

Termenele de prezentare a recomandărilor: 16.07.2020 – 01.08.2020.

Persoana responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare: Ludmila Dovgani, șeful Direcției administrație publică a primăriei mun. Bălţi, tel. 0 (231) 54 695.

Last updated: iulie 17, 2020 at 17:56 pm

Lasă un Răspuns