08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de Decizie a Consiliului municipal Bălţi cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2017 prin procedura audierilor рublicе.

//
Comentariu0

Primaria municipiului Bălţi iniţiază, începînd cu data de 12 noiembrie  (denumirea autorităţii publice)2016 consultarea publică a proiectului de Decizie a Consiliului  municipal Bălţi cu  privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2017 prin procedura audierilor рublicе.(denumirea proiectului)

Scopul proiectului este aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2017.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de Decizie: Bugetul municipal Bălţi reprezintă totalitatea pîrghiilor financiare pentru formarea şi utilizarea mijloacelor băneşti, prevăzute pentru exercitarea sarcinilor şi obiectivele ce ţin de domeniile proprii de activitate ale autorităţilor publice locale şi de competenţele delegate. Conform legislaţiei în vigoare, etapele anuale a  procesului bugetar sunt: elaborare, consultări publice, examinare şi aprobare a bugetului municipal.

Prevederile de bază ale proiectului sunt cerinţele Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Legii privind administraţia publică locală, Legii privind finanţele publice locale.

Beneficiarii proiectului de Decizie sunt Primăria municipiului Bălţi, cetăţenii, instituţiile bugetare şi organizaţiile publice, precum şi agenţii economici din teritoriu.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării Deciziei supuse consultării publice sunt sporirea eficienţei şi transparenţei utilizării mijloacelor bugetului municipal, asigurarea viabilităţii pentru instituţiile de: învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, cultură; gospodăria locativ-comunală şi altele, care se finanţează de la bugetul municipal.

Impactul estimat al proiectului de Decizie este utilizarea eficientă şi raţională a mijloacelor bugetare pentru dezvoltarea infrastructurii sociale, ţinînd cont de propunerile cetăţenilor municipiului, recepţionate în procesul dezbaterilor aferente proiectului bugetului municipal pe anul 2017.

Proiectul de Decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea RM nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea RM nr.181 din 25.07.2014 privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale, Legea RM nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Codul Fiscal al RM nr.1163-XIII din 24.04.1997, Legea RM nr.419 – XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Recomandările şi comentariile pe marginea proiectului de Decizie sunt supuse consultărilor publice ce se vor recepţiona, începînd cu data de 14.11.2016 pînă la data de 27.11.2016 inclusiv, de la orele 9.00 pînă la 17.00 pentru persoanele juridice – în biroul nr.323, tel.(0231)2-23-48 şi pentru  persoanele fizice – în biroul nr.114, tel.(0231)5-46-14.

Proiectul Deciziei cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2017  cu toate anexele  este disponibil pe pagina web oficială a primăriei.

Last updated: noiembrie 12, 2016 at 15:12 pm

Lasă un Răspuns