08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Anunț privind angajarea personalului medical cu studii superioare și medii speciale pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi”

//
Comentariu0

IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi” (str. Ștefan ce Mare, 54,) anunţă angajarea personalului medical cu studii superioare și medii speciale pentru ocuparea funcţiilor vacante de medic stomatolog terapeut, medic stomatolog pediatru, medic stomatolog ortoped, medic stomatolog ortodont și laborant radiolog.

 1. Cerinţele postului:
 • Sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţămînt medical;
 • Au cetăţenia RM sau altor state, dar domiciliul în RM şi permis de lucru în RM;
 • Cunosc limba de stat (scris şi vorbit);
 • Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • Nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală.
 1. Pentru înscriere candidaţii vor prezenta și depune personal un dosar care va conţine următoarele documente:
 • cerere de înscriere, menționând postul pentru care candidează;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri, copiile confirmării diplomelor străine;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente, care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 • 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.
 1. Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
 2. Persoanele, care vor depune dosarul de angajare incomplet, ori completat altfel decît cerinţele indicate în anunţ, nu vor fi admise la angajare.

Dosarele pot fi depuse la IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi”, biroul Secţiei resurse umane,  între orele 930 – 1500, cu excepţia zilelor de sâmbătă si duminică.

Locul de desfăşurare a angajării este mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, 54, Secția resurse umane.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare privitor la organizarea angajării – șefa Secției resurse umane, tel. 0231 2-14-94; email: [email protected]

Last updated: decembrie 6, 2023 at 18:26 pm

Lasă un Răspuns