08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Bălți

//
Comentariu0

Primăria mun. Bălți informează părțile interesate că documentația de urbanism „Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Bălți” elaborată de INCP „Urbanproiect” a fost supusă procedurilor de consultare publică și prevede reglementarea dezvoltării urbanistice în limita intravilanului localității.

Respectiv, în conformitate cu art. 25), alin. (1) și anexa din Legea RM nr.835/1996 ”Privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului”, cît și anexa B la NCM B.01.02-2016Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului”, administrația publică locală solicită respectuos în decurs de 30 de zile prezentarea avizelor pe domenii de competență referitor la proiectul definitivat publicat pe pagina web oficială a Primăriei mun. Bălți.

Originalul documentației este disponibil pentru referințe la sediul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Bălți (piața Independenței, 1, parter, of.113, tel. 0231-54-612, 0231-54-696, dac.balti@gmail.com , program luni-vineri, 08.00-12.00, 13.00-17.00).

LISTA PĂRȚILOR INTERESATE

Nr.Nume, prenume/ instituțieAdresăTelefonE-mail
1Ministerul Economiei mun. Chișinău, piața Marii Adunări Naționale, 1022 250591anticamera@me.gov.md
2Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentaremun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162022 204579cancelaria@maia.gov.md
3Ministerul Culturii mun. Chișinău, piața Marii Adunări Naționale, 1022 233433mc@mc.gov.md
4Ministerul Muncii și Protecției Socialemun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2022 268885secretariat@social.gov.md
5Inspectoratul General pentru Situații de Urgențămun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 69022 785104petitie@dse.md
6Administrația de Stat a Drumurilormun. Chișinău, str. Bucuriei 12/A022 225530cancelaria@asd.md
7Agenția de Dezvoltare Regională Nordmun. Bălți, piața Vasile Alecsandri, 80231 61980adrnord@gmail.com
8Agenția Moldsilvamun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124022 272306msilva@moldsilva.gov.md
9Agenția pentru Geologie și Resurse Mineralemun. Chișinău, str. Mitropolitul Dosoftei, 156022 750656agrm@agrm.gov.md
10Agenția Apele Moldoveimun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5022 280822agentia_am@apele.gov.md
11Agenția Relații Funciare și Cadastru mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48022 881255info@arfc.gov.md
12Agenția Națională pentru Sănătate Publicămun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67/A022 574501office@ansp.gov.md
13Agenția pentru Supraveghere Tehnică mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 22022 238024secretariat@ast.gov.md
14Agenția Națională Arheologicămun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 50022 227792arheologie.gov@gmail.com
15ÎM DRCD Bălțimun. Bălți, str. Decebal, 1260231 31210drcd.cont@mail.ru
16ÎM Regia-Apă-Canal Bălțimun. Bălți, str. Ivan Cearupin, 10231 72435info@apa-balti.md
17SRL Glorin Ingineringmun. Bălți, str. 31 august 1989, 20/A0231 88162info@glorin-ing.md
18SRL Bălți-Gazmun. Bălți, str. Sfîntul Nicolae, 430231 52101office@balti-gaz.md
19SA Rețelele Electrice de Distribuție Nordmun. Bălți, str. Mihai Viteazul, 160231 53200anticamera@rednord.md
20SA Cet-Nordmun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1680231 53359m.brinza@cet-nord.md
21SA Moldtelecommun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10022 570111office@moldtelecom.md
22SA Moldelectricamun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1800231 53759anticamera@fnord.

moldelectrica.md

Volumul II. Memoriu general mun. Bălți

Volumul III. Regulament local de urbanism mun. Bălți

Last updated: iunie 8, 2022 at 17:57 pm

Lasă un Răspuns