08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

A fost inițiată procedura de consultare publică cu privire la aprobarea „Strategiei de dezvoltare socio-economică a municipiului Bălți pentru anii 2021 – 2025”

//
Comentariu0

Prin decizia nr. 1/3, aprobată la ședința a I-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți din 23.02.2021, a fost inițiată procedura de consultare publică cu societatea civilă cu procesul decizional pe marginea proiectului „Strategiei de dezvoltare socio-economică a municipiului Bălți pentru anii 2021 – 2025”.

Necesitatea de a aproba prezenta strategie este legată de finisarea termenului de implementare a Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Bălţi pentru perioada 2016-2019, aprobată prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 17/2 din 07.12.2015, iar situația actuală necesită elaborarea unui nou document strategic de dezvoltare socio-economică al municipiului pentru anii 2021-2025.

Proiectul poate fi accesat aici.

Recomandările pot fi prezentate:

– pe adresa: mun. Bălţi, Piaţa Independenţei, 1, primăria, bir. nr. 230;

– prin poşta electronică: primariabalti@mail.ru.

 

Persoana responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare este șeful-adjunct al DGFE, șeful Direcţie economie, Pavel Oborocean, tel. (0231) 2-30-46.

Termenii de prezentare a recomandărilor – 28.03.2021 – 12.04.2021

Last updated: martie 5, 2021 at 18:04 pm

Lasă un Răspuns