08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

A fost creat grupul de lucru pentru achiziții publice de valoare mică al Primăriei municipiului Bălți

//
Comentariu0

În temeiul dispoziției primarului nr. 260 din 24.08.2023 și în scopul asigurării utilizării efeciente a resurselor financiare, transparenței, obiectivitații și imparțialitații procesului de achiziție și încrederii publice față de acesta, a fost creat grupul de lucru pentru achiziții publice de valoare mică al Primăriei municipiului Bălți, în următoarea componență:

  • GRIGORIȘIN Nicolai – primar al mun. Bălți, președinte al grupului de lucru;
  • ȘMULSCHII Ghenadie – viceprimar al mun. Bălți, vicepreședinte al grupului de lucru;
  • STATNIC Natalia – specialist principal al Direcției evidență contabilă, secretar al grupului de lucru;
  • USATÎI Alexandr – viceprimar al mun. Bălți;
  • BĂDĂRĂU Lilia – șef Direcție evidență contabilă;
  • CEREMUȘ Liliana – șef Secție achiziții publice;
  • ZINCOVSCHI Veaceslav – șef Direcție gospodărie comunală;
  • BALAN Vitalie – șef Direcție juridică.

Grupul de lucru asigură tratamentul egal, imparțial și nediscrimatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici prin respectarea strictă a Hotărârii Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

Last updated: august 29, 2023 at 16:30 pm

Lasă un Răspuns