08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

17 mai – Ziua lucrătorilor din domeniul culturii

//
Comentariu0

Dragi oameni de cultură!

Stimaţi lucrători din domeniul Culturii!

 Cu prilejul Zilei lucrătorilor din domeniul culturii vreau să transmit sincere felicitări și urări tuturor artiștilor, creatorilor și specialiștilor ce dau expresie și viață diversității culturale din municipiul Bălți și Republica Moldova!

Artiștii bălțeni: formațiile artistice, interpreții, actorii, dansatorii, pictorii, poeții, meșterii – artizani, lăutarii, sculptorii bălțeni sunt protagoniști ai unei prezențe remarcabile a municipiului și țării noastre pe marea scenă a culturii naționale și universale!

Aprecierea națională și internațională a culturii bălțene stă la temelia verticalei succesului municipiului nostru și ne dă puterea de a exprima cel mai bine şi pentru toate sensibilităţile capacitatea de creaţie, tradiţiile, istoria şi spiritul poporului nostru!

Am toată certitudinea în rolul primordial al culturii și al dialogului intercultural în parteneriatul și colaborarea municipiului Bălți cu orașele din Moldova și din afara țării, cît și în conviețuirea pașnică dintre etnii și confesiuni.

Astăzi, vin să Vă doresc, la toți deopotrivă și fiecăruia în parte, împlinire și realizări pe tărâmul nobil și în efortul creator pe care l-ați ales!

Multă sănătate și pace – familiilor Voastre!

 

Cu mult drag și deosebit respect Renato Usatîi,

Primarul mun.Bălți

Last updated: mai 17, 2020 at 7:57 am

Lasă un Răspuns