09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Procesul de revitalizare urbană în municipiul Bălți promovat în cadrul Conferinței ,,Revitalizarea pentru Dezvoltarea Urbană în Moldova”

//
Comentariu0

În perioada 11–12 aprilie 2019, în municipiul Chișinău a fost desfășurată Conferința ,,Revitalizarea pentru Dezvoltarea Urbană în Moldova”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale din Republica Moldova și Republica Polonă, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, parteneri strategici de dezvoltare ai Republicii Moldova, precum și reprezentanți ai societății civile.

Evenimentul a rezumat rezultatele cooperării pe durata a 3 ani între Ministerul Investițiilor și Dezvoltării Economice al Republicii Polone și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, în cadrul proiectului ,,Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei 2016-2020 în domeniul politicii urbane și de dezvoltare urbană” în contextul promovării procesului de revitalizare urbană ca instrument al dezvoltării urbane durabile.

Totodată, în cadrul evenimentului a avut loc ceremonia de înmânare a scrisorilor de garanție privind cofinanțarea a 8 (opt) proiecte de revitalizare urbană în cadrul Fondului Granturilor Mici 2019 – ediția Revitalizare Urbană, inclusiv cofinanțarea proiectului ,,Implicarea comunitară – o nouă dimensiune a educației timpurii în zona de revitalizare din municipiul Bălți”, care va fi implementat de către Primăria municipiului Bălți pe parcursul anului 2019.

Acest fapt reprezintă continuitatea procesului de revitalizare urbană în municipiul Bălți, inițiat în urma realizării în anul 2018 a proiectului pilot de revitalizare urbană ,,Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară în Gimnaziul ,,A.I.Cuza” din mun. Bălți” și elaborarea Programului de Revitalizare Urbană al municipiului Bălți.

La data de 12 aprilie 2019, participanții Conferinței au vizitat municipiul Ungheni cu scopul prezentării de către autoritățile publice locale a zonei de revitalizare și rezultatelor implementării proiectului pilot din anul 2018. În cadrul Conferienței ,,Revitalizarea pentru Dezvoltarea Urbană în Moldova” a fost organizată o expoziție de fotografii și materiale promoționale ale orașelor din Republica Moldova participante în cadrul procesului de revitalizare urbană. În acest context, reprezentanții Primăriei municipiului Bălți și Grupului Local de Inițiativă al zonei aferente Gimnaziului ,,A.I.Cuza” au prezentat rezultatele implementării proiectului pilot de revitalizare urbană, precum și procesul elaborării Programului de Revitalizare Urbană al municipiului Bălți, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 1/76 ,,Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană (PRU) al municipiului Bălți”.

Această informație este publicată în contextul promovării abordării de Revitalizare Urbană în Republica Moldova cu suportul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.

Last updated: aprilie 15, 2019 at 17:14 pm

Lasă un Răspuns