09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Primăria (APL)

SERVICII PUBLICE

Darea de seamă privind valoarea patrimoniului public al instituțiilor publice mun. Bălți potrivit situației la 01.01.2017

Darea de seamă privind bunurile proprietate publică în baza cărora s-au instituit parteneriate public-private potrivit situației la 01.01.2017

Dispoziția primarului nr. 50 din 10.02.2017 „Cu privire la executarea Deciziei CMB nr. 6/3 din 21.07.2016 „Cu privire la aprobarea Planului strategic local de acţiuni anticorupţie a Primăriei Municipiului Bălți”

Decizia CMB nr. 13/2 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și a organigramei primăriei municipiului Bălți” pdf

Decizia CMB nr. 12/6 din 08.12.2016 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 3 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 19/48 din 21.12.2015 „Cu privire la crearea serviciului social ”Locuință protejată” pe lîngă Direcția asistență socială și protecția familiei” cu modificările ulterioare” pdf

Decizia CMB nr. 11/6 din 04.11.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu” pdf

21.03.2017 @ 17:41