09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

IX ședința ordinară – 2017

//
Comentariu0

Cu privire la convocarea

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

Proiecte, rapoarte de specialitate, avize juridice, note informative, etc.

Procese-verbale și avize ale Comisiilor Consultative de Specialitate

CCS pentru activităţi economico-financiare

CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului

CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale

CCS pentru drept şi disciplină

CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică

Proces-verbal al ședinței Consiliului mun. Bălți

Decizii

Video

Actualizat: 05.09.2017

05.09.2017 @ 12:18

Lasă un Răspuns