09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Nicolai Grigorișin și Ghenadie Șmulischi – viceprimarii municipiului Bălți

//
Comment0

La a III ședință extraordinară a Consiliului municipal Bălți, desfășurată la data de 8 februarie au fost examinate chestiuni privind alegerea viceprimarilor al municipiului Bălți. Cu majoritatea voturilor consilierii au decis: încetarea mandatului înainte de termen a dlui L. Babii și aprobarea viceprimarilor al mun. Bălți.

Examinînd cererea de demisie a viceprimarului municipiului Bălți dlui Leonid Babii din 05.02.2018 în legătură cu starea sănătății, consilierii municipali i-au mulțumit dl Babii pentru munca asiduă pentru bunăstarea municipalității. La rîndul său dl Babii i-a mulțumit toți cei cu care a muncit timp de trei ani: finanțatori, economiști, consilieri, angajați ai primăriei, șefi de întreprinderi și mass-media “pentru o reflectare obiectivă a blocului economic de activitate al consiliului municipal și primăriei noastre.”

Apoi, conform ordinii de zi, consilierii municipali au examinat propunerile primarului dlui Renato Usatîi privind candidaturile la posturi vacante a viceprimarilor. Acestea fiind dl Nicolai Grogorișin și Ghenadie Șmulischi. Consilieri au susținut propunerile primarului și cu majoritatea voturilor au ales noi viceprimari.

Nicolai Grigorișin va supraveghea gestionarea proprietății municipale și a relațiilor funciare, arhitectură și construcții, gospodăria  municipală; Ghenadie Șmulschi în funcția de viceprimar al municipiului Bălți va fi responsabil de finanțe și economie, comerț, alimentație publică și prestări servicii populației, achiziții publice și relații economice externe.

09.02.2018 @ 16:03

Leave a Reply