09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Comisia privind acordarea unor categoriide cetățeni a indemnizației unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi

//
Comentariu0

Președintele comisiei, Ghenadie Șmulschii, viceprimar mun. Bălţi;

Secretarul comisiei, Ana Juric, jurisconsult al Direcției juridice;

Secretarul comisiei, Marina Gherman, specialist principal al Direcției dări de seamă și analiza sistemului bugetar în cadrul DGFE;

Membrii comisiei:

Vitalie Balan, șeful Direcției juridice;
Iraida Burlacu, șeful Direcției dări de seamă și analiza sistemului bugetar în cadrul DGFE;
Veaceslav Coada, șeful Direcției arhitectură și construcții;
Veronica Munteanu, șeful Direcției asistență socială și protecția familiei;
Veaceslav Zincovschi, șeful Direcției gospodărie comunală;
președintele comisiei consultative de specialitate pentru activități economico-financiare;
Boris Marcoci, consilier al Consiliului mun. Bălți, președintele comisiei consultative de specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului;
Reprezentanți legali ai organizașiilor necomerciale a solicitanților legali

Baza: Decizia CMB nr. 6/66 din 29.06.2017 „Cu privire la aprobarea componenței comisiei privind acordarea unor categoriide cetățeni a indemnizației unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi în redacția nouă” (pdf)

Last updated: ianuarie 28, 2019 at 16:08 pm

Lasă un Răspuns