08:00 - 17:00
(0 231) 2-23-48
piața Independenței, 1

Membrii

Consiliul urbanistic // Arhitectura

Componenţa Consiliului urbanistic al municipiului Bălţi

1.Renato Usatîi – primarul municipiului Bălţi, preşedintele Consiliului

2.Ivan Macovschi – șef adjunct al Direcţiei arhitectură şi construcţie, arhitect șef al DAC, membru Uniunii Arhitecților al RM, vicepreședintele Consiliului

3. Iana Leadric – specialist principal al DAC, membru Uniunii Arhitecților al RM, secretarul Consiliului

4. Nicolai Grigorișin – viceprimarul mun. Bălți privind probleme ce țin de proprietatea municipală, relații funciare, arhitectura și construcții, gospodăria comunală

5. S.Andriuţa – arhitect, membru al Uniunii Arhitecţilor.

6. V.Postolachi – arhitect, membru al Uniunii Arhitecţilor

7. A.Cecan – arhitect-şef de proiect INCP „Urbanproiect”, membru al Uniunii Arhitecţilor

8. Centrul de sănătate publică mun.Bălţi

9. Agenția ecologică „Nord”

10. Direcția de supraveghere tehnică „Nord”

11. Galina Zincovschi – şefa Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare

12. Nicolai Cornieț – consilierul Consiliului municipal Bălţi, președinte CSS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului

13. Boris Marcoci – consilierul Consiliului municipal Bălţi, membru CSS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului

Acte normative:

Decizia CMB nr. 10/19 din 23.12.2019 „ Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/10 din 02.04.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea Consiliului urbanistic al municipiului Bălţi”.

Decizia CMB nr 2/10 din 02.04.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea Consiliului urbanistic al municipiului Bălţi”.

Last updated: ianuarie 14, 2020 at 15:01 pm