09:00 - 17:00
(0 231) 54-614
Day

octombrie 6, 2017

Lista candidaţilor care au fost admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante și vacante de specialist principal al Direcției elaborarea și administrarea bugetului în cadrul DGFE

//
Comentariu0
Lista candidaţilor care au fost admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante și vacante de specialist principal al Direcției elaborarea și administrarea bugetului în cadrul DGFE. Nr. d/o Numele, prenumele 1 Gordaș Oxana 2 Șulgan Valentina Proba...
Read More →
Last updated: octombrie 6, 2017 at 16:59 pm

De la 09 octombrie pînă la 30 octombrie 2017 se întrerupe circulația transportului auto ре str. Caracoibanu și str. Beleacov.

//
Comentariu0
Primăria mun. Bălți aduce la cunoștința bălțenilor următoarea informație: în perioada efectuării lucrărilor de rераrаțiе capitală a str. Caraciobanu de str. Aerodromului pînă la drumul de осоliге și a stг. Веlеасоv  (de la  srt. Аеrоdrоmului рînă la str. Саrасiоbапu), în...
Read More →
Last updated: octombrie 6, 2017 at 16:31 pm