08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Situația se ameliorează! În municipiul Bălți este instituit „cod verde” de alertă a infecției COVID-19

//
Comentariu0

Ca rezultat al ședinței la distanță a Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălți, s-a adoptat Hotărârea nr. 52 din 04.01.2022, care prevede următoarele:

 1. Conform raportului nr. 03/8-4 din 04.01.2022, prezentat de Centrul de Sănătate Publică Bălţi, se ia act de stabilire a codurilor de alertă pe teritoriul municipiului Bălţi în perioada 04.01.2022 – 17.01.2022, inclusiv, după cum urmează: Bălţi – cod verde; Elizaveta – cod verde; Sadovoe – cod verde.
 2. Se stabilesc măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii şi controlul infecţiei COVID-19 valabile în perioada 04.01.2022 – 17.01.2022 inclusiv.
 3. Toate instituţiile publice şi private de pe teritoriul mun. Bălţi vor continua acţiunile, în limitele competenţei, pentru creşterea numărului de persoane vaccinate, consolidarea răspunsului şi rezilienţei sistemului de sănătate la pandemia COVID-19 şi asigurarea imunităţii colective, conform recomandărilor internaţionale, de minim 70% pentru întreruperea lanţului de transmitere a infecţiei COVID-19.
 4. Se reiterează necesitatea de vaccinare împotriva COVID-19, cu orice vaccin disponibil şi aprobat pentru utilizare în Republica Moldova, ca unica măsură esenţială de prevenire COVID-19: vaccinarea împotriva noului coronavirus salvează vieţi, protejează de forme critice şi de decese, este un act de responsabilitate civică pentru combaterea pandemiei şi revenirea la normalitate. Vaccinarea este gratuită şi disponibilă pentru toată populaţia în toate instituţiile medicale de asistenţă medicală primară şi punctele de vaccinare din mun. Bălţi în conformitate cu normele sanitare în vigoare.
 5. Se reiterează următoarele condiţii de organizare a activităţilor festive consacrate sărbătorilor de iarnă în instituţiile de învăţământ din subordinea Direcţiei învăţământ, tineret şi sport a mun. Bălţi:

8.1. A permite organizarea şi desfăşurarea în instituţiile de învăţământ general a activităţilor tematice curriculare în ajunul sărbătorilor de iarnă, cu respectarea obligatorie a regulilor prevăzute în hotărârile CNESP;

8.2. A exclude diverse activităţi de grup, ce nu au tangenţă cu procesul instructiv-educativ şi pot genera implicarea a unui număr mai mare de elevi/copii decât cel prevăzut în grupă/clasă în dependenţă de capacitatea fizică a sălii în activităţi (matineu, concurs, competiţii, discotecă, etc.), ceea ce poate determina reducerea distanţei fizice între ei;

8.3. A exclude activităţile extracurriculare cu participarea persoanelor terţe din afara instituţiei de învăţământ (a părinţilor, actorilor, fotografilor, cameramanilor, etc.);

8.4. A recomanda evitarea utilizării de către copii/elevi a inventarului străin, care nu a fost dezinfectat în modul corespunzător (a costumelor, măştilor de carnaval, rochiilor de gală, etc. luate în chirie) şi utilizarea doar a obiectelor proprii:

8.5. A recomanda evitarea repartizării cadourilor, în scopul asigurării protecţiei împotriva răspândirii infecţiei COVID-19 în instituţiile de învăţământ general şi printre copiii/eleviii care le frecventează.

 1. Se stabilesc următoarele măsuri suplimentare de sănătate publică în magazine şi centre comerciale:

9.1. Termometria obligatorie a vizitatorilor/cumpărătorilor în magazinele cu suprafaţa de peste 150 m2 , centrele şi pieţele comerciale şi a vizitatorilor/clienţilor în unităţile prestatoare de servicii.

9.2. Se stabileşte numărul maxim de vizitatori/cumpărători care pot să se afle simultan la obiectele comerciale în funcţie de suprafaţa acestora după cum urmează: 2 până la 25 m2 , 4 de la 25 m2 până la 50 m2, 8 de la 50 m2 până la 100 m2, 20 de la 100 m2 până la 300 m2, 35 de la 300 m2 până la 600 m2, 50 de la 600 m2 până la 1000 m2, 75 de la 1000 m2 până la 2000 m2, 100 de la 2000 m2 până la 3000 m2 , 200 de la 3000 m2 până la 4000 m2, 225 peste 4000 m2.

9.3. Asigurarea funcţionării tuturor caselor în magazine şi centre comerciale.

 1. Se reia activitatea zilnică a grupurilor mobile din angajaţi ai Inspectoratului de Poliţie Bălţi, Direcţiei Teritoriale ANSA din municipiul Bălţi, Centrului de Sănătate Publică Bălţi şi Primăriei municipiului Bălţi pentru efectuarea controlului executării hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi în acord cu prevederile art. 104 din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003.
 2. Se împuterniceşte Preşedintele Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi să numească persoana responsabilă de organizarea şi monitorizarea activităţii grupurilor mobile şi să stabilească zilnic componenţa grupurilor mobile.
 3. Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Direcţia Teritorială ANSA din municipiul Bălţi, Centrul de Sănătate Publică Bălţi şi Primăria municipiului Bălţi vor delega zilnic reprezentanţi în grupurile mobile în funcţie de numărul şi componenţa acestora şi vor asigura grupurile mobile cu mijloace de transport auto.
 4. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor fizice şi juridice.
 5. Se solicită suportul autorităţilor din domeniul ordinii publice şi organelor cu funcţii de control (Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Direcţia Regională Nord a Inspectoratului General de Carabinieri, Centrul de Sănătate Publică Bălţi, Direcţia Teritorială ANSA din municipiul Bălţi, alte instituţii abilitate) în monitorizarea respectării de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor Hotărârilor CNESP şi CMESP Bălţi pentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19 pe teritoriul municipiului Bălţi, inclusiv în pieţe şi centre comerciale, staţii de aşteptare şi în transportul public.
 6. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri şi necesitatea vaccinării şi respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
 7. Se abrogă Hotărârea Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălti nr. 51 din 21.12.2021.
Last updated: ianuarie 6, 2022 at 8:42 am

Lasă un Răspuns