08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Primăria municipiului Bălți înștiințează dna T. Calistru (Instituția de învățămînt privat liceul ”Elitex”) despre necesitatea restituirii obiectului proprietății municipale în termen pînă la 31 iulie 2018.

//
Comentariu0

Primăria cere (repetat) asigurarea restituirii obiectului proprietății municipale cu suprafața totală de 300 m.p., neutilizat în procersul tehnologic, în termen pînă la 31 iulie 2018.

Primăria solicită, ca directorul Instituției de învățămînmt privat liceul ”Elitex” sau persoana împuternicită să se prezinte pe 31 iulie 2018 la orele 9.00 pe adresa: mun. Bălți str. Aerodromului, 14/C pentru semnarea Actului de primire-predare a proprietății municipale.

Concomitent informăm, că contractul de locațiune între Primăria municipiului Bălți și liceul privat ”Elitex” nr. 19 din 18.11.2005 a fost reziliat (”Monitorul Oficial” nr. 423-429 din 09.12.2016).

Prin dispoziția primarului nr. 252 din 12.07.2018 au fost introduse modificări și completări în componența comisiei de lucru pentru asigurarea restituirii obiectului proprietății municipale, situat pe str. Aerodromului, 46, transmis în locațiune liceului privat, în legătură cu expirarea termenului contractului în an. 2013 și încălcarea obligațiunilor contractuale de către locatar.

Last updated: iulie 24, 2018 at 10:55 am

Lasă un Răspuns