08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Pentru o viață activă la orice vîrstă. În atenția persoanelor vîrstnici de 60 de ani și peste din mun. Bălți.

//
Comentariu0

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor vîrstnice lansează Concursul de acordare a premiului național pentru vîrstnici ”Pentru o viață activă la orice vîrstă”, dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova, prin care se v-a oferi, în bază de concurs, diplome de confirmare a titlului de Laureat al premiului pentru Vîrstnici și premii bănești. La concurs pot participa persoanele cu vîrsta de peste 60 de ani care au realizat performanțe deosebite în domeniul cultural-artistic, tehnico-științific, civic, medicină, antreprenoriat, agricultură, educație, sport, tehnologii informaționale, etc.

Dosarul care urmează a fi depus trebuie să includă:

  1. Titlu dosarului;
  2. Numele/prenumele candidatului/ei;
  3. Denumirea completă a instituției/persoanei care înaintează dosarul la concurs confirmată prin semnătură (după caz ștampilă);
  4. Materialele care demonstrează succesele și realizările în domenile specificate;
  5. Curriculum vitae;
  6. Copia buletinului de identitate a participantului/ei;
  7. Scrisoare de recomandare.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 03.09.2018, ora 17.00. Comisia de examinare v-a analiza dosarele participanților la concurs și v-a nominaliza premianții pînă la data de 12 septembrie 2018.

Dosarele pot fi expediate la adresa: mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 2, cu mențiunea Concursul de acordare a premiului național pentru vîrstnici ”Pentru o viață activă la orice vîrstă”.

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 26 88 75, 022 26 88 57 sau poate fi accesat saitul: [email protected].

 

Administrația DASPF mun.Bălți

Last updated: august 23, 2018 at 12:19 pm

Lasă un Răspuns