08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Pe 21 septembrie 2021 se convoacă Consiliul municipal Bălți în ședința a X-a ordinară

//
Comentariu0

În atenția consilierilor municipali și ai locuitorilor municipiului Bălți!

Conform dispoziției primarului nr.169 din 10.09.2021,  ședința a X-a ordinară a Consiliului municipal Bălți se convoacă în data  de  21 septembrie 2021, ora 10:00, în sala festivă a Palatului Municipal de Cultură (str F. Dostoievski, 24).

Pe ordinea de zi au fost incluse 33 de chestiuni, 9 răspunsuri la scrisorile parvenite în adresa primăriei și a Consiliului municipal Bălți, inclusiv întrebări și interpelări ale consilierilor.

Printre chestiunile supuse examinării în ședința CMB se enumeră:

 • distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2021;
 • inițierea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022”;
 • inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice în mun. Bălți, anii 2022-2024, sectorul clădiri publice”;
 • aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de scutire de plată pentru întreținerea copiilor în instituțiile de educație timpurie din mun. Bălți;
 • aprobarea Regulamentului privind procedura de asigurare cu alimentație gratuită a elevilor claselor V-XII din gimnaziile și liceele mun. Bălți”;
 • aprobarea Acordului de colaborare între Unitatea administrativ teritorială municipiul Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălți, și Asociația Obștească „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”;
 • împuternicirea primarului interimar al mun. Bălți dna Tatiana Dubițkaia să semneze contracte de vânzare-cumpărare, predare-primire a apartamentelor în proprietatea privată;
 • înaintarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale mun. Bălți;
 • conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Petuhov Boris (post-mortem), dlui Simac Veaceslav (post-mortem), dlui Țisari Grigorii (post-mortem), dlui Screabin Timofei;
 • aprobarea documentației pentru aprobarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ÎM „Direcția de troleibuze Bălți”;
 • informație privind executarea bugetului municipal Bălți pe semestrul I al anului 2021;
 • alte chestiuni.

Intrarea în sala de ședință se permite numai cu masca de protecție.

Last updated: septembrie 13, 2021 at 18:26 pm

Lasă un Răspuns