08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

La data de 14 decembrie va avea loc licitaţia „cu strigare” privind realizarea dreptului de încheiere a contractelor de locaţiune a încăperilor

//
Comentariu0

Anunț privind desfășurarea

Mesaj

Dispoziţia primarului
Распоряжение примара

nr. 542
din 18.11.2016

Cu privire la petrecerea licitaţiei „cu strigare”

În conformitate cu art. 29 alin. 1) lit. а), g), alin. 2) al Legii RM privind  administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006, decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 11/18 din 04.11.2014 “Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a încăperilor, atribuite în gestiune Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei mun. Bălți”, în baza procesului-verbal din 17.11.2016 alе şedinţei comisiei de licitaţie:

 

  1. Se aprobă comunicatul informativ privind realizarea dreptului de încheiere a contractelor de locaţiune a încăperilor, conform anexei.
  2. Organizatorului licitaţiei SC “Rilici-Compani” SRL să desfăşoare negocierile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

PRIMARUL INTERIMAR AL MUN. BĂLŢI                                       L. BABII

 

C o o r d o n a t:

VICEPRIMARUL  MUN. BĂLŢI                                                        I. ȘEREMET

SECRETARUL CONSILIULUI ŞI
MUNICIPIULUI BĂLŢI                                                                     I. SERDIUC

ŞEF DPM ŞI RF                                                                              G. ZINCOVSCAIA

ŞEF DIRECŢIE JURIDICE                                                                V. BALAN

Anexă la dispoziţia primarului municipiului Bălţi nr. 542 din 18.11.2016

Last updated: noiembrie 18, 2016 at 17:30 pm

Lasă un Răspuns