08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Informația privind loturile vîndute la licitația „cu strigare” de vînzare a dreptului de încheierea contractului de locațiune a încăperilor din 16.10.2018

//
Comentariu0
Nr. d/o Nr. lotului Amplasarea

 încăperii

Destinaţia utilizării încăperii Suprafaţa, m2 Termenul de locaţiune Preţul iniţial, lei Preţul de vînzare, lei Nr. și data DCM
1 L18/02 Spațiu la etajul I în incinta liceului teoretic „M. Eminescu” din str. Ștefan cel Mare, 81 Pentru realizarea rechizitelor școlare și prestarea serviciilor de multiplicare, cu condiția aplicării coeficientului de piață (K4) – 2,0 5,0 1 an 1 100 2 200 Nr. 11/25 din 05.12.2017
2 L18/03 Spațiu la etajul I în incinta liceului teoretic „N. Gogol” din str. N. Filipp, 2 Pentru realizarea rechizitelor școlare și prestarea serviciilor de multiplicare, cu condiția aplicării coeficientului de piață (K4) – 2,0 5,0 1 an 1 100 2 500 Nr. 11/25 din 05.12.2017
3 L18/06 Încăpere neutilizată nr. 23 în incinta gimnaziului nr. 14 din str. Conev, 9 Pentru desfăşurarea evenimentelor asociației obștești, cîte 2 ore (15:00-17:00), 7 zile în săptămînă, cu condiția aplicării coeficientului de piață (K4) – 0,5 36,3 1 an 1 000 1 150 Nr. 11/23 din 26.07.2018
În total:     46,3   3 200 5 850  
Last updated: octombrie 23, 2018 at 17:19 pm

Lasă un Răspuns