08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În data de 13 aprilie 2021 se convoacă ședința a IV-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți

//
Comentariu0

În atenția consilierilor municipali și ai locuitorilor municipiului Bălți!

Conform dispoziției primarului municipiului Bălți nr.60 din 09.04.2021 ședința a IV-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți, se convoacă în data de 13 aprilie 2021, ora 10:00.

Ședința CMB va avea loc în sala festivă a Palatului municipal de cultură (str F. Dostoievski, 24).

Pe ordinea de zi sunt incluse 5 chestiuni, întrebări și interpelări ale consilierilor:  аngаjаrеа  imprumutului  реntru  асореrirеа decalajului tеmроrаr  de casă а bugetului  municipal  репtru  anul  2021, modificarea deciziei  Consiliului municipal  пr.  15/6  din  10.12.2020,,Сu рrivirе  la  aprobarea comenzii  serviciilor  de  transport  public  electric  in  mun.  Bălți  репtru anul  202l”, арrоbаrеа  соmроnеnțеi  comisiilor  consultative de specialitate  ale  Consiliului municipal  Bălți și alte.

Ședința Consiliului municipal Bălți este publică, însă în legătură cu evoluția pandemiei COVID-19, intrarea este limitată.

Last updated: aprilie 9, 2021 at 19:06 pm

Lasă un Răspuns