08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

«Formarea competențelor de autoevaluare și evaluare reciprocă la elevi în cadrul orelor de limba engleză»

//
Comentariu0

În conformitate cu Planul de activitate a DÎTS mun. Bălți, sub egida CM, reprezentat de către dna Natalia Cojuhari, specialist principal pentru limbi străine, în data de 4 aprilie 2018, în cadrul  Liceului Teoretic „G. Coșbuc” s-a desfășurat seminarul metodico-practic municipal cu genericul ”Formarea competențelor de autoevaluare și evaluare reciprocă la elevi în cadrul orelor de limba engleză”.

Fiind o instituție de succes, Liceul Teoretic „George Coșbuc”, se evidențiază prin performanțe academice și extracurriculare, diversitatea activităților educative și cadre didactice cu înaltă calificare, care acordă o atenție deosebită studierii limbii engleze în vederea dezvoltării competențelor de comunicare a discipolilor săi,  fapt menţionat de dna Gâtu Aurelia, director adjunct instruire L.T. ”G. Coșbuc”, în mesajul său de salut.

Scopul seminarului a fost: efectuarea unui schimb de bune practici privind dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a proiecta și a realiza autoevaluarea și evaluarea reciprocă în cadrul orelor de limba engleză.

Seminarul a fost orientat spre realizarea următoarelor obiective:

  • definirea conceptului de ”autoevaluare”;
  • argumentarea rolului aplicării autoevaluării și evaluării reciproce în eficientizarea procesului de predare-învățare în cadrul orelor de limba engleză;
  • identificarea avantajelor și dezavantajelor metodelor de alternativă- autoevaluarea și evaluarea reciprocă;
  • exemplificarea diverselor tehnici de autoevaluare și evaluare reciprocă, ce pot fi utilizate la orele de limba engleză.

Atelierul ”Formarea competențelor de autoevaluare și evaluare reciprocă la elevi în cadrul orelor de limba engleză”, moderat de dnele Ceban Nelly și Glavan Natalia, a oferit cadrelor didactice oportunitatea de a coopera și colabora eficient și relevant, de se implica în diverse activități creative prin utilizarea metodelor autoevaluare și evaluare reciprocă. Invitații au exersat deasemenea diverse tehnici de autoevaluare și evaluare reciprocă ce pot fi aplicate în cadrul orelor de limba engleză.

Participanții seminarului au asistat la două ore publice organizate de profesorii  de limbă engleză din  L.T. „G.Coșbuc”. Orele publice „We Went Shopping Yesterday”, prezentată de dna Albu Anastasia în clasa a III-a „D” şi „Travelling by Plane”, prezentată de dna Negru Djulieta în clasa a VI „A”, s-au evidențiat prin buna pregătire a elevilor, varietatea strategiilor aplicate şi conţinuturile captivante care contribuie intens la dezvoltarea competenţelor de comunicare.

În cadrul activității extrașcolare „At the Crossroads”, organizată de către dna Bold Natalia și dna Jurjiu Nadejda, liceenii au promovat dezbateri între patru experți și o echipă oponentă,  promovînd astfel deprinderile de gândire analitică și exprimare personală. S-a urmărit cultivarea abilităţilor de comunicare, analiză, sinteză şi argumentare a ideilor. Participanții s-au implicat activ în discuție și au efectuat un schimb larg de opinie.

Seminarul a prezentat o experiență nouă în formarea cadrelor didactice în vederea aplicării metodelor de alternativă de evaluare în cadrul orelor de limba engleză.

Last updated: aprilie 12, 2018 at 8:40 am

Lasă un Răspuns