08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Care sunt restricțiile ce se vor menține până la data de 31 augusst 2020?

//
Comentariu0

În data de 24 iulie 2020 s-a întrunit în ședință Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a Republicii Molodva, care a emis hotărârea nr. 21 din 24.07.2020. Principalele puncte sunt următoarele:
1. Se prelungeşte până la data de 31 august 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.
2. Se reiterează măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, obligatorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabile pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, conform Anexei nr. 1.
3. Se prelungeşte, până la 31 august inclusiv, termenul de aplicare a următoarelor măsuri restrictive:

  • Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
  • Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă.
  • Interzicerea aflării pe terenuri dejoacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracţii şi zone de agrement.
  • Suspendarea activităţii cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaolce, night-club, discotecă, club etc.).
  • Suspendarea procesului educaţional, cu excepţia procesului de admitere, în cadrul instituţiilor de învăţământ general, profesional şi universitar (pentru instituţiile publice şi private).
  • Suspendarea activităţii taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor.
  • Interzicerea desfăşurării activităţilor în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte.

4. Prin derogare de la punctele 3.1 şi 3.3., se permite desfăşurarea activităţilor organizate de turism şi recreere în aer liber (spre ex: ciclism, drumeţii, alergat, canotaj, pescuit), cu participarea grupurilor de cel mult 10 persoane, cu respectarea măsurilor de prevenţie şi control a infecţiei COVID-19.
5. Prin derogare de la punctul 3.8., se permite reluarea, din data de 1 august 2020, a repetiţiilor şi activităţilor de pregătire a artiştilor, desfăşurate de instituţiile teatral-concertistice, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la desfăşurarea repetiţiilor şi a activităţilor de pregătire a artiştilor în instituţiile teatral-concertistice, conform Anexei nr. 2.
6. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie.
7. Reluarea, din data de 1 august 2020, a acţiunilor culturale desfăşurate în aer liber de către instituţiile teatral-concertistice şi de cinema, acreditate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, cu număr limitat de spectatori (mai mic de 50 de persoane), cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale, în aer liber, de către instituţiile teatral-concertistice şi de cinema, conform Anexei nr. 3.
8. Se admite, din data de 1 august 2020, organizarea şi desfăşurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, cu excepţia nunţilor şi cumetriilor, în unităţile de alimentaţie publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie publică, conform Anexei nr. 4.
9. Reluarea, din data de 1 august 2020, a antrenamentelor şi competiţiilor sportive, desfăşurate în spaţii închise de către Federaţiile Sportive Naţionale, acreditate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de sănătate publică, a Instrucţiunii cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei COVID-19, la organizarea procesului de instruire şi antrenament în spaţii închise, pentru probele sportive individuale, de echipă şi contact, conform Anexei nr. 5 şi a Instrucţiunii cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei COVID19, la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive în spaţii închise, fără spectatori, conform Anexei nr. 6.
10. Se aprobă Instrucţiunea de pregătire pentru redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiilor de educaţie timpurie în contextul pandemiei Covid-19, conform Anexei nr. 7 şi Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a instituţiei de educaţie timpurie, conform Anexei nr. 8.
11. Fondatorii instituţiilor preşcolare, indiferent de statut public sau privat, vor asigura completarea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a instituţiei de educaţie timpurie, precum şi aducerea în corespundere a condiţiilor de desfăşurare a activităţii instituţiei cu prevederile Instrucţiunii de pregătire pentru redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiilor de educaţie timpurie în contextul pandemiei Covid-19.
12. Se solicită autorităţilor din domeniul, ordinii publice şi securităţii naţionale, apărării naţionale să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
13. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
14. În dependenţă de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.
15. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

Last updated: iulie 29, 2020 at 18:02 pm

Lasă un Răspuns