08:00 - 17:00
(0 231) 2-23-48
piața Independenței, 1

Petiții și audiența cetățenilor

Relații cu publicul

Cerințe față de petiție

Petiția (art.9)

Prin petiţie, se înţelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorităţi publice de către o persoană fizică sau juridică.

 

Conținutul petiției (art.75)

Petiţia conţine următoarele elemente:

 • numele şi prenumele sau denumirea petiţionarului;
 • domiciliul sau sediul petiţionarului şi adresa de poştă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
 • denumirea autorităţii publice;
 • obiectul petiţiei şi motivarea acesteia;
 • semnătura petiţionarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit,
 • semnătura electronică, în cazul petiţiei transmise în formă electronică.

Petiţia este însoţită, după caz, de documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare sau considerate utile de către petiţionar pentru susţinerea petiţiei sale.

 

Procedura de depunere a petițiilor (art.72)

Petiţia poate fi:

 • a) depusă în scris la Primărie ori expediată prin intermediul Î.S. «Poșta Moldovei» sau fax (0231 22348; 0231 54614);
 • b) transmisă în formă electronică la adresa de e-mail: [email protected]
 • c) expusă verbal, în cadrul audienței cetățenilor de către conducerea primăriei.

 

Sancțiuni pentru lipsa elementelor petiției (art.76)

Petiţiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poştale sau electronice a petiţionarului nu se examinează.

Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute mai sus, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează.

Autoritatea publică sau persoana oficială are dreptul să nu examineze în fond petiţiile ce conţin un limbaj necenzurat sau ofensator, ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale, precum şi a membrilor familiei acesteia.

Petiţiile care conţin ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale sau a membrilor familiei acesteia, precum şi ameninţări la adresa altor autorităţi şi/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se remit organului de drept competent.

Temei: Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018

 

Audiența cetățenilor

 • Primarul de Bălţi dl Renato Usatîi efectuează audienţa cetăţenilor fiecare a doua  zi de luni a lunii de la ora 14.00 pînă la 19.00, tel. 0231 23181;
 • viceprimarul de Bălţi dl Nicolai Grigorișin efectuează audienţa cetăţenilor fiecare prima zi de luni a lunii de la ora 14.00 pînă la 19.00, tel. 0231 25251;
 • viceprimarul de Bălţi dl Ghenadie Șmulschii efectuează audienţa cetăţenilor fiecare a patra zi de luni a lunii de la ora 14.00 pînă la 19.00, tel. 0231 22397;
 • viceprimarul de Bălţi dna Tatiana Dubițkaia efectuează audienţa cetăţenilor fiecare a treia  zi de luni a lunii de la ora 14.00 pînă la 19.00, tel. 0231 29565;
 • secretarul Consiliului mun. Bălți d-na Irina Serdiuc efectuează audienţa cetăţenilor fiecare a cincea zi de luni a lunii de la ora 14.00 pînă la 19.00, tel. 0231 22048.
 • Șeful Direcției generale asistență socială și protecția familiei dna Veronica Munteanu efectuează audienţa cetăţenilor fiecare zi de luni și miercuri a lunii între orele 08.00 – 12.00, tel. 0231 23333.
 • Șef interimar al Direcției învățământ, tineret și sport dna Olga Iurcenco efectuează audienţa cetăţenilor fiecare zi de luni și miercuri a lunii între orele 08.00 – 12.00, tel. 0231 23333.
 • Specialist principal în problemele de educație timpurie din Direcția învățământ, tineret și sport dna Neli Martîniuc efectuează audienţa cetăţenilor fiecare zi de marți a lunii între orele 14.00 – 17.00, tel. 0231 20128.
 • Șeful Secției sănătate dna Feodora Rodiucova efectuează audienţa cetăţenilor fiecare zi de luni a lunii între orele 14.00 – 17.00, tel. 0231 54638, 0231 54637.

Notă: Conform dispoziției primarului nr. 78 din 12.03.2020, în scopul luării măsurilor în vederea răspîndirii infecției COVID-19 a fost sistată audiența cetățenilor pe un termen nedeterminat.

Temei: Dispoziția primarului nr. 78 din 12.03.2020 „Cu privire la sistarea audienței cetățenilor în Primăria mun. Bălți”

Last updated: mai 13, 2021 at 5:09 am