08:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50
piața Independenței, 1

Petiții și audiența cetățenilor

Relații cu publicul

Cerințe față de petiție
Prin petiție se înțelege orice cerere, reclamație, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluționarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.  Petițiile se depun în forma scrisă sau forma electronică în limba de stat sau limba rusă în conformitate cu Legea privind funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Petițiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele și domiciliul.

Procedura de depunere a petițiilor

Aveți posibilitatea de a depune petiție în adresa primăriei mun. Bălți prin intermediul:

  1. Î.S. «Poșta Moldovei» la adresa: mun. Bălți, p. Independenței,1 (bir.114 sau bir.323)
  2. e-mail:[email protected]
  3. la sediul primăriei în bir.114, de la ora 9:00 pînă la ora 15:00; pauza 12:00-13:00

În bir.114 petițiile depun persoane fizice, iar în bir. 323 – persoane juridice.

Examinarea petițiilor se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 «Cu privire la petiționare» și altor acte normative și legislative.

Petițiile în formă electronică conțin informații privind numele, prenumele, domiciliul și adresa electronică a petiționarului.

Petițiile, care nu corespund cerințelor date (art. 10 (2) Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 «Cu privire la petiționare»), se consideră anonime și nu vor fi luate spre examinare.

Petiția în formă electronică trebuie să corespundă cerințelor față de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Dacă textul petiţiei nu este lizibil şi nu poate fi citit sau petiţia conţine informaţii insuficiente şi neconcludente referitor la problema abordată, petiţia nu se va examina, iar organul sau persoana oficială va informa petiţionarul despre motivul neexaminării, în cazul în care numele şi adresa indicate pot fi citite.

Organul sau persoana oficială este în drept să nu examineze în în esență (art. 10 (3) Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 «Cu privire la petiționare») petițiile care conțin un limbaj ofensator sau obscen, amenințările la adresa securității naționale, ordinii publice, vieții și sănătății persoanei oficiale și membrilor familiei sale.

Petiţiile care conţin ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale şi a membrilor familiei acesteia, precum şi ameninţări la adresa altor organe şi/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se vor remite organelor de drept competente.

Audiența cetățenilor
Primarul de Bălţi d-l Renato Usatîi efectuează audienţa cetăţenilor fiecare a doua  zi de luni a lunii de la ora 14.00 pînă la 19.00 în bir.115;

viceprimarul de Bălţi d-l Nicolai Grigorișin efectuează audienţa cetăţenilor fiecare prima zi de luni a lunii de la ora 14.00 pînă la 19.00 în bir.115;

viceprimarul de Bălţi d-l Ghenadie Șmulschii efectuează audienţa cetăţenilor fiecare a patra zi de luni a lunii de la ora 14.00 pînă la 19.00 în bir.115;

viceprimarul de Bălţi d-na Tatiana Dubițkaia efectuează audienţa cetăţenilor fiecare a treia  zi de luni a lunii de la ora 14.00 pînă la 19.00 în bir.115;

secretarul Consiliului mun. Bălți d-na Irina Serdiuc efectuează audienţa cetăţenilor fiecare a cincea zi de luni a lunii de la ora 14.00 pînă la 19.00 în bir.115.

Informația suplimentară în bir.114 sau prin tel. (0231) 5-46-14.

Baza: dispoziția primarului nr. 288 din 19.11.2019

dispoziția primarului nr. 169 din 08.07.2019

Last updated: noiembrie 20, 2019 at 13:11 pm