09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Aparatul primăriei

Primăria

Conducerea primăriei

Primarul municipiului(bir. 327) Usatîi Renato (0 231) 2-31-81
Viceprimarul municipiului (bir. 328) Șmulschii Ghenadie (0 231) 2-23-97
Viceprimarul municipiului (bir. 318) Grigorișin Nicolai (0 231) 2-52-51
Viceprimarul municipiului (bir. 318) Dubițkaia Tatiana (0 231) 2-95-65
Secretarul Consiliului municipal Bălți (bir. 329) Serdiuc Irina (0 231) 2-20-48

Subdiviziunile primăriei

Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale
Şef (bir. 248) Tcaci Rimma (0231) 2-55-15

e-mail: primariaimpozitelocale@mail.ru

Direcția administrație publică 
Şef (bir.331) Dovgani Ludmila (0 231) 5-46-95

e-mail: dap.primaria@gmail.com

Direcția relații externe și atragerea investiților
Şef (bir. 453)

 

Dan Moraru

 

(0 231) 5-46-19

(0 231) 5-46-21

e-mail: invest.balti@gmail.com
invest-balti.md

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport
Şef direcţie (bir.415)

Şef adjunct (bir.418)

Şef Secţia învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial şi liceal (bir.423)

Şef Secţia tineret şi sport (bir.425)

 

 

post vacant

Olga Iurcenco

Alexandru Roşca

Iurii Dmitracov

 

 

(0 231) 2-23-07

(0 231) 5-46-71

(0 231) 5-46-75

(0 231) 5-46-77

e-mail: dits.balti@gmail.com
dits_bl@mtc-bl.md
dits-balti.md

Serviciul Achiziții Publice
Şef (bir.250) Liliana Ceremuș (0231) 5-46-23; (0231) 5-46-22

e-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru

Direcţia Generală Financiar-Economică
 

Şef DGFE (bir. 230)

Şef adjunct, şef direcţie elaborare şi administrare a bugetului (bir. 237)

Şef direcţie dări de seamă şi analiza sistemului bugetar (bir. 233)

Şef interimar direcţie  prognozare şi administrare a veniturilor (bir. 235)

Șef direcție economie

Vera Rusu

Lucia Dioneac

Iraida Burlacu

 

Pavel Oborocean

(0231) 5-46-54

(0231) 2-90-45

(0231) 2-33-55

 

(0231) 2-30-46

Direcția secretariat și relaţii cu publicul
Şef (bir.322)

șef-adjunct, șef Secția relații cu publicul

Secția secretariat, șef secție

 

Serviciul primirea și eliberarea actelor permisive, șef serviciu

 

 

Angelina Cernogal

Viorica Cemărtan

Ursachi Elena

 

post vacant

 

 

(0231) 5-46-36

(0231) 5-46-05; (0231) 2-23-48

(0231) 5-46-36

 

(0231) 5-46-14

e-mail: primaria@balti.md

Direcția arhivă
Şef

str. Decebal, 99 a

Angelica Borodina e-mail: arhivprimaria1@mail.ru
Skype: arhiv.balti tel.: (0231) 3-11-70
Direcţia proprietate municipală şi relaţii funciare
Şef (bir.316)

şef adjunct (bir.316)

Galina Zincovscaia

Andrei Popa

(0231) 5-46-32

(0231) 5-46-33

Direcţia arhitectură şi urbanism
 

Şef (bir. 113)

şef adjunct (bir.112)

Serviciul publicitate, șef serviciu

 

post vacant

Ion Macovschi

post vacant

(0231) 5-46-12; (0231) 5-46-07

(0231) 5-46-11

(0231) 5-46-11

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei
Şef (bir. 121)

şef adjunct (bir. 126)

Serviciul administrativ-auxiliar

Serviciul economico-financiar

Serviciul resurse umane

Serviciul monitorizare, evaluare și planificare strategică

Serviciul comunicare și relații cu publicul

Secția protecția copilului și familiei

Secția protecția persoanelor în etate, adulte și cu dizabilități

Secția prestații sociale

Veronica Munteanu

Nadejda Crîjanovscaia

 

 

 

 

 

Caraiman Crezantema

Tighineanu Natalia

 

(0231) 2-33-33

(0231) 2-00-43

 

 

 

 

 

(0231) 2-15-11

(0231) 5-46-84

 

Direcţia juridică
Şef (bir. 319)

Șef adjunct

Vitalii Balan

Leahu Oleg

(0231) 5-46-34

(0231) 5-46-35

Direcţia gospodărie comunală
Şef (bir. 450)

Șef adjunct (bir. 449), șef Secția de control a calității și volumului serviciilor de amenajare și salubrizare a municipiului

Secția de control a calității și volumului serviciilor publice prestate, șef secție

Secția dezvoltare economică, evidența, raportarea și secretariat

 

 

Veaceslav Zincovschii

Miron Ion

 

Lăteanu Ala

Praht Olga

 

 

 

 

(0231) 5-46-45

(0231) 5-46-46

(0231) 5-46-46

(0231) 5-46-46

 

 

Direcția resurse umane
Şef (bir. 314) Maria Ciolan (0231) 5-46-30

e-mail: sru.primaria@gmail.com

Serviciul audit intern
Şef (bir. 303) Olga Savciuc (0231) 6-30-78
Direcţia evidenţă contabilă
Şef (bir. 326) Janna Zaslavscaia (0231) 5-46-10
Direcția cultură
Şef (bir. 444)

Specialist în domeniul relaţiilor interetnice şi drepturile omului (bir.430)

Specialist principal (bir. 426)

Vera Caraulan

Maria Loris

Viorica Cemîrtan

(0231) 2-50-83

(0231) 5-46-92

(0231 5-46-17

e-mail: cultura.primaria@balti.md

Secția sănătate
Şef (bir. 433) Feodora Rodiucova (0231) 5-46-38
Secția evidență militară și serviciul de alternativă
Şef (bir.441)

specialist principal

 

Ghenadie Guțu

Casian Ana

 

(0231) 5-46-39

(0231) 5-46-40

e-mail: scem.primaria@balti.md

Direcția comerț
Şef (bir. 238) Romanenco Natalia (0231) 5-46-20

 

Last updated: mai 18, 2020 at 13:33 pm