09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Planul

Anunț de intenție a Primăriei mun. Bălți în domeniul achizițiilor publice

Planul de achiziţii publice pentru anul 2017 pe Secția cultură a Primăriei mun.Bălți

Planul de achiziţii publice pentru anul 2017 pe Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport a Primăriei mun.Bălți

Modificările la Planul anual de achiziţii publice pentru anul 2017 pe Direcţia Generală Financiar-Economică a Primăriei mun.Bălți

Planul de achiziţii publice pentru anul 2017 pe Direcţia Generală Financiar-Economică a Primăriei mun.Bălți

Planul de achiziţii publice pentru anul 2017 pe Direcţia gospodărie comunală a Primăriei mun.Bălți

Planul de achiziţii publice pentru anul 2017 pe Direcţia evidenţă contabilă a Primăriei mun.Bălți

Planul de achiziţii publice pentru anul 2017 pe Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei a Primăriei mun.Bălți

Planul de achiziţii publice pentru anul 2016 pe Serviciul Achiziții Publice a Primăriei mun.Bălți

18.07.2017 @ 16:30